Data publikacji w serwisie:

PPNT rozpoczął współpracę z Łukasiewicz-PIT

Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny podpisali porozumienie, którego celem jest m. in. wspólne wspieranie komercjalizacji technologii.

Nawiązana współpraca ma na celu realizowanie wspólnych programów, projektów badawczych i wdrożeniowych oraz wymianę ich wyników, inicjowanie i wspieranie wzajemnej współpracy w zakresie projektów komercjalizacyjnych i akceleracyjnych oraz powiązanych z nimi obszarów, a także organizowanie wspólnych seminariów, konferencji, szkoleń i warsztatów.

Poznański Park Naukowo-Technologiczny oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, koncentrować się będą przede wszystkim na:

- rozwijaniu współpracy w ramach Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa prowadzonego przez Fundację UAM oraz Branżowego Punktu Kontaktowego Programu Horyzont Europa prowadzonego przez Łukasiewicz – PIT,

- wspieraniu przedsiębiorstw w obszarze transformacji cyfrowej poprzez świadczenie komplementarnych usług technologicznych i biznesowych, w szczególności poprzez działalność Europejskiego Hubu Innowacji Cyfrowych,

- wspieranie komercjalizacji technologii i akceleracji spółek technologicznych poprzez dostęp do specjalistycznych zasobów, kapitału, partnerów finansowych i biznesowych oraz projektów zorientowanych na komercjalizację i internacjonalizację innowacyjnych rozwiązań,

- rozwijanie współpracy w ramach możliwości oferowanych przez Ośrodek Enterprise Europe Network, prowadzony przez Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM.