Data publikacji w serwisie:

Prawa można uczyć inaczej

Na Wydziale Prawa i Administracji startuje nowatorski program kształcenia w języku niemieckim w ramach projektu „Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy”, nazwanego skrótowo SteReOKultur.

Pomysłodawcami projektu, który uzyskał grant Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Programu SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia), są profesorowie Wojciech Dajczak i Joanna Długosz-Jóźwiak, od lat współpracujący w ramach Polsko-Niemieckich Studiów Prawniczych, prowadzonych w Collegium Polonicum i Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Uczestnicząc w ich reformowaniu zauważyli, że dalej idące innowacje polsko-niemieckiego kształcenia prawniczego wymagają nowej formuły. Konkurs NAWA dał szansę, by pójść w tym kierunku.

Naukowcy uznali, że ważne praktycznie, a ciągle marginalne w niemieckiej i polskiej nauce prawo dziedzictwa kulturowego, to świetna podstawa dla innowacji w transgranicznym kształceniu prawników. – Dziedzictwo kulturowe rodzi fundamentalne dla prawnika pytania o to, jak szeroko je rozumieć, jak wytyczyć granice jego ochrony, komercjalizacji, jak zwalczać związane z nim patologie. Wszystkie można zilustrować atrakcyjnymi medialnie przykładami. Wiele z tych pytań może budzić emocje i kontrowersje, bo w prawniczej dyskusji dotkniemy ważnych dziś cywilizacyjnie problemów, jak zjawisko tzw. cancel culture i związane z tym wezwania do dekolonizacji dziedzictwa kulturowego – zauważa prof. Dajczak.

Dzięki innowacyjnej formule programu, służącego umiędzynarodowieniu, studenci przekonają się, że nauka prawa to nie tylko klasyczny wykład. Zajęcia będą bardziej przypominać wieczory filmowe, czy wieczory gier planszowych, z tym że treścią dyskusji i rywalizacji będą problemy z zakresu prawa dziedzictwa kulturowego.

– Aby to stało się możliwe, na potrzeby zajęć prowadzonych głównie online, przygotujemy oryginalne narzędzia dydaktyczne – wskazuje prof. Długosz-Jóźwiak. – W dużej części będą to klipy filmowe, ilustrujące konkretne problemy ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Jeden z modułów będzie oparty na tzw. grywalizacji – czymś całkowicie nowym w uczeniu o prawie.

Cały artykuł na: https://uniwersyteckie.pl/nauka/stereokultur-prawa-mozna-uczyc-inaczej

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota