Data publikacji w serwisie:

Prelekcja o Morzu Południowochińskim

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Geograficznego zaprasza na spotkanie on-line.

Wykład „Morze Południowochińskie: warunki środowiskowe, rozwój podczas górnego czwartorzędu” odbędzie się w czwartek 8 kwietnia o godz. 18:00. Wygłosi go prof. Ryszard Krzysztof Borówka.

Na wykładzie przedstawione zostaną zagadnienia budowy geologicznej, sytuacji geotektonicznej i rozwoju basenu Morza Południowochińskiego w okresie przedczwartorzędowym. Poruszone zostaną także kwestie wpływu czwartorzędowych zmian klimatycznych, a także procesów tektonicznych i zdarzeń ekstremalnych na kształtowanie osadów w basenie Morza Południowochińskiego oraz zmian natężenia procesów sedymentacyjnych na północnym szelfie Morza Południowochińskiego w aspekcie wielkoskalowych przemian sieci hydrograficznej Azji Południowowschodniej. Omówione zostaną również współczesne problemy badanego akwenu morskiego – konflikt polityczny na tle dostępu do złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Badania, które zaprezentowane zostaną na wykładzie są efektem współpracy pracowników z Uniwersytetu Szczecińskiego oraz z Guangzhou Marine Geological Survey.

Ryszard Krzysztof Borówka, profesor nauk o Ziemi, absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UAM (1971) i były pracownik Instytutu Badań Czwartorzędu UAM. Od 1993 roku pracuje na Uniwersytecie Szczecińskim, długoletni kierownik Zakładem Geologii i Paleogeografii, a także Dziekan Wydziału Nauk Przyrodniczych przez cztery kadencje.

Jest autorem i współautorem ponad 370 publikacji, w tym m.in. około 100 oryginalnych artykułów naukowych wydanych w czasopismach międzynarodowych. Jest także twórcą szeregu monografii i artykułów popularno-naukowych, m.in. książek "Ewolucja Ziemi", "Budowa Ziemi bez tajemnic", "Dzieje Ziemi i rozwój życia", "Skarby Ziemi". Jego zainteresowania badawcze dotyczą środowisk eolicznych nadmorskich i pustynnych, denudacyjnych i lagunowych.

Link do spotkania na platformie Ms Teams: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Link można rozpowszechnić wśród osób zainteresowanych.

Szczegółowe informacje znajdują się także pod adresem: http://ptg.home.amu.edu.pl/

Serdecznie zapraszamy!

fot. Malene Thyssen, Wikipedia