Data publikacji w serwisie:

Prof. Anna Musiała z nagrodą naukową KUL

Prof. Anna Musiała z Wydziału Prawa i Administracji otrzymała Nagrodę im. Anieli hrabiny Potulickiej za wybitne osiągnięcia naukowe wpisujące się w idee chrześcijańskiego humanizmuNagroda jest przyznawana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Prof. Anna Musiała, która specjalizuje się w badaniach prawa pracy dostała nagrodę za  monografię „Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne”, wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Poznańska prawniczka ukazała w publikacji rozdźwięk, jaki nastąpił w ostatnich 30. latach między stosowaniem prawa pracy a systemem wartości inspirowanym społeczną nauką Kościoła, który znajduje swoje odbicie w obowiązującej Konstytucji. Zjawisko to przyczyniło się m.in. do rozrostu zatrudnienia cywilnoprawnego w Polsce na niebywałą skalę.

​​- Zignorowanie przez naukę systemu wartości jaki wypływa z Konstytucji, doprowadziło do wykolejenia polskiego prawa pracy. Nagroda, którą zostałam uhonorowana zwiększa szansę na myślowe przeobrażenie polskiego prawa pracy, tak potrzebnego nam wszystkim - powiedziała prof. Musiała.

Warto dodać, że laureatka razem z prof. Przemysławem Czaplińskim prowadzi Centrum Humanistyki Otwartej, uniwersytecką jednostkę organizacyjną o charakterze badawczym, która stanowi także forum dyskusyjne łączące uniwersytet ze społecznością Poznania, jest miejscem otwartych spotkań przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, ośrodkiem diagnozujący problemy życia zbiorowego. W 20019 roku CHO zorganizowało cykl pięciu debat, na których dyskutowano o pracy, jej znaczeniu i roli w życiu społecznym.

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota