Data publikacji w serwisie:

Prof. Bogumiła Kaniewska nowym rektorem UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ma nowego rektora. Głosami elektorów w stosunku 132:76 została nim prof. Bogumiła Kaniewska. Kilka miesięcy kampanii, dziesiątki spotkań, tysiące maili. Z pewnością te wybory zapamiętamy na długo, choćby ze względu na fakt, że toczyły się obliczu pandemii i w rzeczywistości online.

Profesor Bogumiła Kaniewska w 1988 roku ukończyła studia polonistyczne na naszym Uniwersytecie, a siedem lat później uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa za rozprawę pt. Narracja pierwszoosobowa w polskiej prozie współczesnej. Została ona wydana pod tytułem Świat w granicach ja. O narracji pierwszoosobowej w polskiej prozie współczesnej i zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim Konkursie Fundacji Górskich na prace habilitacyjne i doktorskie. W 2001 roku na podstawie publikacji Śladami Tristrama Shandy otrzymała stopień doktora habilitowanego, a w 2015 roku odebrała z rąk Prezydenta RP nominację profesorską.

Tytuł profesora uzyskała na podstawie monografii Opowiedziane. O prozie Wiesława Myśliwskiego. Wśród jej publikacji znajdują się także książki przygotowywane poza procedurą awansową: m. in. Wiesław Myśliwski (w serii „Czytani dzisiaj”), Henryk Sienkiewicz (książka popularyzatorska adresowana do młodzieży), Literatura polska XX wieku (wespół z Anną Legeżyńską i Piotrem Śliwińskim), Teoria literatury. Skrypt dla studentów filologii polskiej (studium zaoczne) wspólnie z Anną Legeżyńską. Sześć innych monografii naukowych ukazało się pod redakcją prof. Kaniewskiej. Nowy Rektor UAM współpracuje także (wchodząc w skład redakcji bądź rady naukowej) z takimi pismami naukowymi jak „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (UŁ), „Czy/tam/czy/tu. Literatura dziecięca i jej konteksty” (UJ).

Napisała ponad 100 artykułów naukowych, które ukazały się w czasopismach i tomach zbiorowych w Polsce i za granicą. Pracuje w jury trzech konkursów literackich, w tym Poznańskiej Nagrody Literackiej przyznawanej od 2015 roku i fundowanej przez Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, teorią przekładu a ostatnio także literaturą dla dzieci. Od lat łączy działalność naukową z popularyzacją nauki, publikując recenzje i artykuły na łamach pism literackich (m.in. „Nowych Książek”). Wypromowała ponad stu magistrów i czworo doktorów – jedna z jej uczennic właśnie wydała rozprawę habilitacyjną, a jej doktorat, podobnie jak przed laty doktorat nowego Rektora UAM, uzyskał I nagrodę w konkursie Fundacji Górskich.

W latach 2005-2012 pełniła funkcję zastępczyni dyrektora ds. nauki Instytutu Filologii Polskiej, a w roku 2012 objęła stanowisko dziekana Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. Funkcję tę piastowała przez jedną kadencję, do 2016 roku, kiedy to została wybrana na prorektor ds. studenckich. Jej zaangażowanie w organizację nauki przełożyło się na kilka spektakularnych sukcesów takich jak zdobycie i realizacja projektu POKL Dostosowanie modelu kształcenia studentów filologii polskiej do wyzwań współczesnego rynku pracy – w latach 2009-2012 odpowiadała w tym 15-milionowym grancie za modernizację procesu dydaktycznego - czy udział w międzynarodowym projekcie E-LOCAL współtworzonym przez uczelnie z Belgii, Finlandii, Portugalii i Węgier, a koordynowanym przez Uniwersytet w Bolonii, wreszcie zdobycie przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej kategorii A+.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl