Data publikacji w serwisie:

Prof. Hubert Orłowski. Homini Vere Academico dla uczonego

Prof. Hubert Orłowski - jeden z czołowych europejskich germanistów, współtwórca Poznańskiej Biblioteki Niemieckiej odebrał z rąk Rektora UAM Medal Homini Vere Academico. - Pan profesor na trwałe odcisnął swój ślad w dziejach literaturoznawstwa w Polsce i Europie - podkreśliła Aldona Sopata, dziekan Wydziału Neofilologii.

Na uroczystości wręczenia medalu, Rektor, prof. Andrzej Lesicki zaznaczył, że laureat jest człowiekiem prawdziwie akademickim.

- Profesor Orłowski jest wspaniałym wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży, to uczony najwyższej miary, nadal bardzo aktywnie uczestniczący w życiu naukowym. Kieruję słowa podziękowania za lata ogromnej aktywności na naszej Uczelni. Nieustannie pozostaje pan dla nas autorytetem jako człowiek prawy i nauczyciel akademicki.

Sam laureat nie krył wzruszenia z powodu wyróżnienia: - Medal Homini Vere Academico to w moim rozumieniu wyjątkowy wyraz uznania dla każdego, kto bycie członkiem wspólnoty akademickiej uważa za wartość samą w sobie. Jestem nim od pamiętnego roku 1956, gdy ulice naszego miasta patrolowały jeszcze czołgi - powiedział laureat.

Zamysł studiowania germanistyki narodził się w jego małej ojczyźnie, regionie pogranicza, Warmii. Tam naukowiec przyszedł na świat i spędził dzieciństwo: - Kierował mną swoisty imperatyw znajdywania odpowiedzi na pytanie: dlaczego nasz sąsiad z Zachodu, naród o wielkiej kulturze i o wielkich osiągnięciach cywilizacyjnych, naród pisarzy i filozofów stał się narodem sędziów i katów?

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl