Data publikacji w serwisie:

Prof. Jacek Sójka. Integracja i odrębność

Ostatnie zmiany w szkolnictwie wyższym zaowocowały między innymi zmienioną listą dyscyplin naukowych. Odczuli to szczególnie etnolodzy i antropolodzy kulturowi oraz kulturoznawcy. Etnologia i kulturoznawstwo zostały wchłonięte przez nową dyscyplinę o nazwie „nauki o kulturze i religii”.

Na nic zdały się protesty zarówno etnologów (antropologów kulturowych) jak i kulturoznawców. Tak oto nowa ustawa połączyła w jeden wydział dwa instytuty oraz katedrę związane odtąd wspólną dyscypliną. W skład tego wydziału weszły, niejako automatycznie, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej (dawniej Wydział Historyczny), Instytut Kulturoznawstwa (dawniej Wydział Nauk Społecznych), Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych (także WNS). Dołączył do nich Instytut Teatru i Sztuki Mediów (dawniej Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej), którego pracownicy również przypisali się do nowo powstałych „nauk o kulturze i religii”. Nie tylko zresztą oni. Także wielu pracowników z filii w Kaliszu i Gnieźnie, filmoznawcy z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, językoznawcy z Wydziału Neofilologii.

Zdecydowaliśmy się na nazwę wydziału, która nie pokrywa się z nazwą dyscypliny, z powodów oczywistych. Nie chcemy, aby zniknęła antropologia, nie chcemy też zapomnieć o kulturoznawstwie. A zatem wydział opierać będzie się na trzech jednostkach: Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej (IEiAK), Instytucie Kulturoznawstwa (IK), w skład którego wejdzie Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych oraz Instytucie Teatru i Sztuki Mediów (ITiSM). Będzie on zlokalizowany w trzech miejscach, czyli na Kampusie Ogrody (IK),w Collegium Historicum na Kampusie Morasko (IEiAK) oraz w Collegium Maius (ITiSM). Fakt ten stanowi swoiste wyzwanie dla pracowników nowego wydziału oraz – szczególnie – dla władz dziekańskich.

Etnologia istnieje na naszym uniwersytecie od początku jego istnienia. Początkowo jako Katedra Etnologii i Folkloru, po II wojnie światowej jako Katedra Etnologii i Etnografii, od 1982 roku jako Instytut Etnologii, a od 1992 jako Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej. Studia w tym stuletnim okresie ukończyło ponad 1600 studentów. W ostatnich dniach sierpnia głośno było o poznańskich antropologach, bowiem Instytut wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym był organizatorem kongresu Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych (IUAES), który obradował pod hasłem „World Solidarities” i zgromadził 750 uczestników z 60 krajów.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Jacek Sójka

fot.: Adrian Wykrota