Data publikacji w serwisie:

Prof. Jerzy Brzeziński z medalem Homini Vere Academico

Prof. Jerzy Brzeziński odebrał dziś w Auli Lubrańskiego medal Homini Vere Academico. Wyróżnienie dla człowieka prawdziwie akademickiego zostało zapoczątkowane uchwałą Senatu UAM, w listopadzie 2013 roku. W tym miesiącu, obok profesora Jerzego Brzezińskiego medale otrzymały prof. Hanna Suchocka i prof. Sławomira Wronkowska Jaśkiewicz.

Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki rozpoczynając uroczystość przywołał dokonania laureata oraz wspomniał o jego niezwykłej akademickiej postawie, która cechuje całe jego życie. Później przyszedł czas na laudację, którą wygłosił prof. Mariusz Urbański, dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Niezwykle barwnie przedstawił on czas i miejsce w którym przyszło żyć, uczyć i tworzyć  laureatowi. Podkreślił jego niezwykłą wartość naukową i dokonania bez których nie byłoby dzisiaj Wydziału Psychologii i Kognitywistyki. Wspomniał o jego niezależności i uniwersyteckości jego postawy zarówno życiowej jak i naukowej.

Profesor Jerzy Brzeziński z pewnością nie byłby sobą, gdyby dziękując za wyróżnienie nie odniósł się do wolności nauki i konieczności jej obrony.

- Uniwersytet nie powinien być pozostającą na usługi korporacji szkołą zawodową, która przygotowuje wąsko wyspecjalizowanych fachowców, bezpośrednio wchodzących do sfery objętej nadzorem biznesowym - mówił. - Uniwersytet nie może realizować zadań formułowanych dlań przez polityków aktualnie rządzącej partii. Nie jest jej własnością. Sam zaś uniwersytet, z natury swej, działa autonomicznie. Upolitycznianie uniwersytetów zawsze prowadziło do ograniczania ich autonomii i – w konsekwencji – do obniżenia poziomu badań naukowych i poziomu kształcenia.

Kończąc swoją wypowiedź laureat powiedział: Służyłem i służę uniwersytetowi i Polskiej Akademii Nauk i bardzo się z tego cieszę, bo najważniejsze jest, aby z tego co się robi mieć zadowolenie.

Cały artykuł dostępny na uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota