Data publikacji w serwisie:

Dr Joanna K. Malinowska w Komitecie Sterującym EENPS

Dr Joanna Karolina Malinowska z Wydział Filozoficzny UAM została wybrana na członkinię Komitetu Sterującego (Steering Committee) East European Network for Philosophy of Science (EENPS) w latach 2022-2026.
EENPS jest międzynarodową siecią zrzeszającą osoby zajmujące się filozofią nauki i związanych z nią obszarów badawczych, które uczyły się, są afiliowane lub pracują w instytucjach szeroko rozumianej Europy Wschodniej. Dr Malinowska w swojej pracy badawczej zajmuje się m.in. epistemologią znaturalizowaną, epistemologią ewolucyjna; filozofią nauki; filozofią umysłu oraz human-robot interactions.
Obecnie naukowczyni realizuje projekt badawczy "Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej" finansowany ze środków NCN. Jej projekt ma przyczynić się do opracowania wiarygodnej i możliwie precyzyjnej ramy teoretycznej oraz słowników do badania tych kwestii.