Data publikacji w serwisie:

Dr hab. Łukasz Kaczmarek doradcą w Arch Mission Foundation

Dr hab. Łukasz Kaczmarek z Wydziału Biologii UAM został doradcą strategicznym Fundacji „Arch Mission”, która zajmuje się zachowaniem wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. Naukowiec będzie brał czynny udział w badaniach związanych z możliwością przetrwania bezkręgowców, a konkretnie niesporczaków na innych ciałach niebieskich Układu Słonecznego oraz w otwartej przestrzeni kosmicznej.

Fundacja „Arch Mission” zajmuje się zachowaniem wiedzy zgromadzonej przez ludzkość. W tym celu tworzy bardzo trwałe biblioteki, które mają tę wiedzę zachować i rozpowszechniać poprzez czas i przestrzeń. „Arch Mission” zachowuje też wiedzę o biologii naszej planety w ramach projektu obejmującego cały układ słoneczny o nazwie „The Billion Year Archive™”. Jej mottem są słowa Nova Spivack'a „Gdziekolwiek zawędruje ludzkość, Archiwum będzie podążać z nią; gdziekolwiek dotrze Archiwum, dotrze ludzkość”.

Fundacja bierze również czynny udział w misjach kosmicznych, w takich jak: The Solar Library - tesla Orbiter (SpaceX, 2018), The LEO Library: Constellation 1 (SpaceChain, 2018) czy The Lunar Library: GENESIS (SpaceIL, 2019), które mają na celu rozprzestrzenianie wiedzy ludzkość poza naszą planetę. Planowane są też kolejne misje takie jak: the Lunar Library: Apollo (PTScientists, 2019+), The Lunar Library: Peregrine (Astrobotic, TBA), czy The Mars LibrarIES (TBA).

tekst: Jagoda Haloszka