Data publikacji w serwisie:

Prof. Lamentowicz: Joannites na Ziemi Lubuskiej

Zmiany w gospodarowaniu ziemią, które wprowadzono na początku okresu feudalnego w XIV wieku, znacząco wpłynęły na lasy i torfowiska Ziemi Lubuskiej. Jedną z głównych zmian był znaczący zanik pierwotnej puszczy porastającej tamten obszar. Badania opublikowane w Scientific Reports pokazują, jak historyczne zmiany w społeczeństwie ludzkim i gospodarkach mogą zmienić lokalne środowiska.

Prof. Mariusz Lamentowicz wraz ze współpracownikami przeanalizował zmiany w składzie roślin i pyłku w różnych warstwach torfu w torfowisku Pawski Ług, w rezerwacie przyrody w zachodniej Polsce w pobliżu miejscowości Łagów. Łagów powstał na początku XIII wieku i został zasiedlony przez joannitów w 1350 roku.

Analizując skład różnych warstw torfu, autorzy byli w stanie wyciągnąć wnioski dotyczące warunków, w jakich powstawała każda warstwa. Na podstawie występowania pyłku grabu w starszych, głębszych warstwach torfu autorzy doszli do wniosku, że Pawski Ług przed zasiedleniem przez Joannitów był bardzo wilgotnym bagnem, otoczonym pierwotnym lasem. Autorzy sugerują, że niewielkie ilości węgla drzewnego obecne w torfie wskazują, że las był regularnie palony na małą skalę przez zamieszkujące te tereny plemiona słowiańskie.

Cały artykuł i komentarz wideo naukowca dostępny na uniwersyteckie.pl

fot. Dominika Łuców