Data publikacji w serwisie:

UAM może wiele dać gospodarce

Prof. Michał Banaszak z Wydziału Fizyki jest nowym prorektorem UAM ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką. O wyzwaniach, jakie pandemia stawia przed uczelnią i planach rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym rozmawia Ewa Konarzewska-Michalak.

Czas pandemii jest wyzwaniem dla uczelni m.in. pod względem cyfryzacji. Jakie decyzje w tej dziedzinie podjął pan od czasu objęcia funkcji prorektora?

Prof. Michał Banaszak: Najważniejszym wyzwaniem w tym względzie dla uniwersytetu jest problem zdalnego przekazywania wiedzy przez nauczycieli akademickich oraz weryfikacja wiedzy nabytej przez studentów poprzez różne formy, takie jak egzaminy, kolokwia etc. Występują więc wyzwania merytoryczne i techniczne. Z jednej strony chodzi o to, aby studenci mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych, a z drugiej strony, aby były dostępne odpowiednie narzędzia techniczne dla zapewnienia w każdej chwili kontaktu wizualnego i dźwiękowego ze studentami. Ściśle współpracuję z prorektor Joanną Wójcik w sprawie kształcenia zdalnego, a także z pełnomocnikiem rektora do spraw kształcenia na odległość prof. Jackiem Marciniakiem oraz prof. Bogdanem Hojdisem, szefem Ośrodka Wsparcia Kształcenia na Odległość. Współpracujemy z Centrum Informatycznym, które ma w tej chwili wiele trudnych wyzwań m.in. to, żeby panel dydaktyczny i TEAMS działały niezawodnie. Opracowaliśmy nowy sposób komunikowania usterek i błędów. Nie chodzi tylko o samo rozwiązywanie problemów, ale również o to, żeby nauczyciele akademiccy mieli świadomość, że jak coś nie działa, to pracujemy nad tym, żeby usterkę naprawić. Tworzymy też nowe etaty w Centrum Informatycznym, żeby wspomagać te obszary, które wymagają wzmocnienia kadrowego.

Planujemy zakupić nowe systemy informatyczne. Jeden z nich to Elektroniczny Sylabus, który posiada funkcjonalności związane z obsługą całego procesu dydaktycznego.

Kolejna rzecz to pełniejsze zintegrowanie wszystkich systemów zarządzania uczelnią. Niekiedy zdarza się, że dane, które znajdują się w jednym systemie, trzeba ręcznie wprowadzać do drugiego. Dzięki zintegrowanemu systemowi raz wpisane informacje będą łatwe do odzyskania. Dla naszego uniwersytetu, który jest jedną z najbardziej zaawansowanych cyfrowo uczelni w Polsce, bardzo wiele zrobił mój poprzednik prof. Marek Nawrocki, ale ciągle jest wiele do zrobienia.

Cały wywiad dostępny na uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota