Data publikacji w serwisie:

Prof. Nawrocik odebrał medal Homini Vere Academico

Profesor to osobistość – potrafi wypełnić sobą całą salę. Jego wykłady wciskają słuchaczy w fotel” – takie zdanie jednego ze studentów prof. Wojciecha Nawrocika przywołał JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki podczas uroczystości wręczenia naukowcowi medalu Homini Vere Academico.

- Panie profesorze, kieruję dziś wyrazy uznania i serdeczne podziękowania za lata działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, za zaangażowanie w pracę z młodzieżą i ogromną pasję, która zmienia życie innych – mówił Rektor. – Pozostaje pan dla nas autorytetem jako nauczyciel akademicki niestrudzenie dbający o rzetelny rozwój przyszłych pokoleń, znakomity naukowiec, ale przede wszystkim jako człowiek o wielkim sercu i niebywałej skromności – dodał prof. Lesicki.

- Człowiek prawdziwie akademicki. Można zapytać, czy można być prawdziwie akademickim, ale nie być człowiekiem? – zastanawiał się w okolicznościowym wystąpieniu prof. Antoni Wójcik, dziekan Wydziału Fizyki, nawiązując do nazwy medalu. – Pan dziekan ma bardzo ludzką twarz. Zawsze życzliwy, zawsze wspomagający, zawsze szukający dobrych cech w człowieku, starający się nie krytykować, przy czym zawsze bardzo konkretny. Skromny. Pan dziekan ma wrodzone to poczucie proporcji, które, mam wrażenie, zatracił świat – mówił o prof. Nawrociku.

Prof. Wojciech Nawrocik jest fizykiem specjalizującym się w badaniu struktury i dynamiki kryształów molekularnych. Pełnił funkcję dyrektora Instytutu Fizyki i dziekana Wydziału Fizyki. Przez wiele lat współpracował ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej pod Moskwą, spędzając tam kilka lat. Jest organizatorem szeregu festiwali i wydarzeń popularyzujących fizykę.

Medal Homini Vere Academico jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu".

autor: Agnieszka Książkiewicz, Biuro Prasowe UAM

fot. Adrian Wykrota