Data publikacji w serwisie:

Prof. Rachlewicz w International Glaciological Society

Prof. Rachlewicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM został narodowym korespondentem w prestiżowym International Glaciological Society działającym od 84 lat. Ważnym zadaniem prof. Grzegorza Rachlewicza będzie integracja grupy osób zainteresowanych problematyką glacjologiczną w naszym kraju, wraz z odnowieniem idei działalności Polskiego Oddziału IGS.

International Glaciological Society z siedzibą w Cambridge, zostało założone w 1936 roku, zrzeszając osoby zajmujące się praktycznymi i naukowymi aspektami związanymi z lodem i śniegiem. Do celów stowarzyszenia należy stymulowanie zainteresowania badaniami naukowymi i technicznymi w zakresie glacjologii oraz ułatwianie i zwiększanie przepływu informacji w tej dziedzinie. Służą temu publikacje, wykłady, sympozja, mentoring, popularyzacja wiedzy, zwłaszcza dotyczącej zachodzących współcześnie zmian środowiskowych, dotykających radykalnie obszarów, na których występują różne formy zlodowacenia.

Prof. Rachlewicz jako korespondent narodowy będzie miał za zadanie utrzymywanie kontaktów z władzami organizacji, krzewienie jej celów i przekazywanie wiedzy o badaniach glacjologicznych prowadzonych przez Polaków. Ważnym zadaniem będzie integracja grupy osób zainteresowanych problematyką glacjologiczną w naszym kraju, wraz z odnowieniem idei działalności Polskiego Oddziału IGS. Warto wspomnieć, że w latach 80. XX wieku korespondentem był prof. dr hab. Stefan Kozarski, wybitny geomorfolog, członek PAN, sprawujący m.in. funkcję prorektora UAM.

Tekst: Ewa Konarzewska-Michalak