Data publikacji w serwisie:

Jesteśmy na europejskim poziomie

- Nasz wniosek otrzymał ocenę 85 procent na 100 możliwych. To bardzo wysoki wynik. Uniwersytet Warszawski, najwyżej ulokowany na liście rankingowej, uzyskał 90 procent. Trzecie miejsce dzielimy ex aequo z tak znakomitymi uczelniami jak Uniwersytet Jagieloński i  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – powiedział Prorektor prof. Ryszard Naskręcki na konferencji prasowej, dzień po uzyskaniu przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu statusu Uczelni Badawczej.

Start w konkursie MNISW „Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza" był olbrzymim wyzwaniem dla UAM. Uniwersytet pozyskał specjalny grant na przygotowanie do napisania wniosku. W grancie uczestniczyło kilkudziesięciu ekspertów z kraju i zagranicy. Tysiące stron analiz pozwoliły stworzyć zwycięski wniosek.

Złożoną dokumentację oceniano w czterech kategoriach: poziom merytoryczny, istotne założenia celów do podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni, adekwatność działań do założonych celów oraz potencjał uczelni.

- Wniosek był zwieńczeniem działań, które trwały wiele miesięcy, prawie rok. Oprócz trzech profesorów bezpośrednio piszących wniosek, w zespole znalazło się wielu pracowników administracji centralnej -  kwestor Agnieszka Palacz, państwo z Działu Programów Europejskich, dyrektor Marek Fertig, dr Aleksandra Bocheńska. Wspierał nas prof. Michał Karoński, były szef rady naukowej NCN i wiele innych osób - podkreślił prof. Ryszard Naskręcki.

Wniosek pisali również prorektor prof. Beata Mikołajczyk i prorektor prof. Nawrocki. - 30 procent wszystkich zaproponowanych działań dotyczyło podniesienia jakości kształcenia - mówiła prof. Mikołajczyk. - Nie zapomnieliśmy ani o studentach, ani o doktorantach. Chcemy jeszcze silniej umiędzynarodowić nasze studia i kształcenie w Szkole Doktorskiej. Chcemy studiowanie, zwłaszcza na studiach drugiego stopniach jeszcze silniej związać z badaniami naukowymi. W najbliższych latach, dzięki temu projektowi będziemy rozwijać reaserch based learning.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota