Data publikacji w serwisie:

Prof. Tomasz Jasiński. Zasłużony dla Poznania

Profesor Tomasz Jasiński z Wydziału Historycznego UAM wybitny poznański historyk i mediewista decyzją Rady Miasta uzyskał tytuł  „Zasłużony dla Miasta Poznania”.

Odznaczenie przyznawane jest osobom oraz organizacjom gospodarczym, społecznym, zawodowym, naukowym i kulturalnym jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi położone dla Miasta we wszystkich możliwych dziedzinach wiedzy, kultury, sztuki, polityki i gospodarki. Wręczenie wyróżnień odbywa się zazwyczaj podczas uroczystej sesji Rady Miasta, 29 czerwca w dzień Patronów Poznania - Świętych Piotra i Pawła. W tym roku ze względu na stan pandemii uroczystość się nie odbędzie.

Profesor Tomasz Jasiński ukończył studia  na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1974 przeniósł się do Poznania, gdzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza uzyskał kolejne stopnie naukowe. W swoich pracach badawczych koncentruje się przede wszystkim na zagadnieniach źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii (dyplomatyka, paleografia, kodykologia, annalistyka) związanych z dziejami Europy Środkowej w średniowieczu, w tym zagadnieniami początków Państwa polskiego – relacjami polsko-niemieckimi, historią Zakonu Krzyżackiego oraz najazdami plemion mongolskich na Europę Środkową. Do zawodowych osiągnięć profesora należy m.in. odnalezienie domu rodzinnego Mikołaja Kopernika w Toruniu, badania nad pochodzeniem Galla Anonima (wykazanie prawdopodobnego weneckiego rodowodu kronikarza) oraz przedstawienie nowego ujęcia początków Polski na podstawie ostatnich odkryć i badań archeologicznych (wg datacji dendrochronologicznej 2006/2007) w Gieczu, Poznaniu oraz Gnieźnie.

Profesor Tomasz Jasiński jest kierownikiem Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii w Instytucie Historii UAM oraz dyrektorem Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. W trakcie swojej długiej kariery naukowej pełnił lub pełni wiele znaczących funkcji. W latach 1996-2002 był dziekanem Wydziału Historycznego UAM. Przewodniczący Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSzW, wiceprezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Rady Towarzystw Naukowych PAN, członek Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz członek zarządu (Beisitzer) w Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens zu Wien (program badań nad dziejami Zakonu Krzyżackiego).

W okresie tzw. „pierwszej Solidarności”, przewodniczący koła NSZZ „Solidarność” Instytutu Historii UAM.