Data publikacji w serwisie:

Projekty Uniwersytet Jutra oraz Uniwersytet Jutra II

Projekty Uniwersytet Jutra oraz Uniwersytet Jutra II, czyli Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Piszą o nich na łamach prorektorzy Ryszard Naskręcki, Beata Mikołajczyk i Marek Nawrocki.

Jednym z najważniejszych działań, bez których praktycznie nie jest możliwe kreowanie rozwoju badań naukowych oraz kształcenia w szkole wyższej, jest zapewnienie dodatkowych (poza subwencją) źródeł finansowania. Osiąganie celów tych krótkoterminowych, ale przede wszystkim celów strategicznych, rozpisanych na wiele lat, wymaga ciągłego poszukiwania i zdobywania środków finansowych, także ze źródeł „alternatywnych”.

Zintegrowane programy rozwoju uczelni to przedsięwzięcie grantowe  finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowane przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uniwersytet nasz w dwóch odrębnych procedurach konkursowych pozyskał łącznie blisko 80 mln zł. na „kompleksowe działania wspierające rozwój uczelni”. Integralność działań nakierowanych przede wszystkim na uspójnienie pracy poszczególnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz kompleksowość zaplanowanych przedsięwzięć mają stanowić receptę  nie tylko na efektywne wydatkowanie tych środków, ale przede wszystkim na przyśpieszenie zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz wdrożenie trwałych zmian w jego funkcjonowaniu. W programie zaplanowano działania skierowane do wszystkich grup społeczności akademickiej – studentów, doktorantów, wykładowców, a także do kadry zarządzającej i pracowników administracji.

Sam proces aplikowania o tak duże środki finansowe jest dużym wyzwaniem, ale przede wszystkim ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Warto przypomnieć, że na Zintegrowane Programy Uczelni z łącznym budżetem w wysokości miliarda złotych, składały się łącznie 3 konkursy. UAM, który mógł aplikować  w dwóch z tych konkursów (w tzw. koszyku dużych uczelni) wykorzystał maksymalnie otrzymaną szansę i pozyskał 8% całej, tzn. dostępnej  dla wszystkich polskich uczelni kwoty.
Oba projekty grantowe przygotował zespół w składzie: prof. Ryszard Naskręcki, prof. Beata Mikołajczyk oraz prof. Marek Nawrocki, wspierany przez pracowników administracji centralnej oraz przedstawicieli poszczególnych wydziałów. Przygotowanie wniosków poprzedziły prace analityczne oraz liczne dyskusje, których celem było przede wszystkim określenie potrzeb oraz możliwości ich realizacji.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst:  prof. Ryszard Naskręcki, prof. Beata Mikołajczyk, prof. Marek Nawrocki

fot.: Łukasz Woźny