Data publikacji w serwisie:

Publikacja dr. Kamila Długosza w IJB

W prestiżowym czasopiśmie „International Journal of Bilingualism” ukazał się artykuł „Cross-linguistic influence in the comprehension of reflexive possessive pronouns in L3 and L4 Swedish” autorstwa dr. Kamila Długosza z Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM.
- Dotychczasowe badania dotyczące wiedzy gramatycznej osób wielojęzycznych koncentrowały się głównie na procesie uczenia, nie przetwarzania - wyjaśnia dr Długosz. - Niniejsze badanie pokazuje, że język ojczysty i nabyte już języki obce wpływają na rozumienie zaimków dzierżawczych w kolejnym języku obcym w odmienny sposób. Co ważne, wyniki wskazują również na przewagę osób czterojęzycznych nad trójjęzycznymi, która wiąże się jednak z pewnymi kosztami.

Z artykułem można się zapoznać na stronie: https://tiny.pl/ccd1c