Data publikacji w serwisie:

Radarem w rasizm i ksenofobię

Profesor  Sylwia Adamczak-Krysztofowicz i prof.  Anna Szczepaniak-Kozak z  Wydziału Neofilologii od lat zajmują się mową nienawiści. Rasizm i ksenofobia to główny temat międzynarodowego projektu badawczego RADAR, w którym uczestniczyły reprezentując UAM. Program jest postrzegany jako praca o przełomowym znaczeniu dla językoznawczych badań zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Rozmawia  Krzysztof Smura.

Radar zaczął skanować zachowania i mowę nienawiści w 2014 roku. Czy po pięciu latach od chwili podjęcia rękawicy możemy powiedzieć, że wiemy już wszystko?

Prof. Adamczak-Krysztofowicz: - Temat nie został zamknięty. Badania tak naprawdę rozpoczęliśmy wtedy, gdy tematyka mowy nienawiści nie była w Polsce zbyt nagłośniona. Wyprzedzali nas Włosi. To oni wyszli z propozycją stworzenia projektu unijnego. UAM wszedł do niego jako jeden z dziewięciu partnerów.

Prof. Szczepaniak-Kozak: -  Projekt powstał z inicjatywy prof. Gabrielli Klein, głównego koordynatora projektu, która była oburzona wyrokami wydawanymi przez sądy i pobłażliwym traktowaniem posługiwania się wyraźnie rasistowskimi wyrazami, kierując się ich podstawowym znaczeniem. To był projekt, który miał uświadomić sędziom, że nazwanie kogoś ,,czeczeńskim ścierwem’’ nie jest cytatem z Sienkiewicza.

A-K: Radar stworzył pewne narzędzia do badania mowy nienawiści wyrażanej werbalnie  i niewerbalnie i przez dwa lata badał ją we wszelkich możliwych przejawach. Oprócz analizy komunikacji  zespół RADAR przeprowadził wywiady i stworzył narzędzia badawcze.  Mamy je dziś na potrzeby prowadzenia badań mowy nienawiści wobec na przykład  ofiar ataków  o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym. Mamy też wypracowane narzędzia do analizy graffiti, komunikacji on-line, postów, i wyroków sądowych. Korzystamy z nich. Wykorzystujemy pokłosie projektu do dalszych prac nad mową nienawiści. W ostatnich dwóch latach zauważyłyśmy bardzo duże zainteresowanie RADAR-em w Poznaniu i regionie poznańskim, a od ubiegłego roku jesteśmy regularnie zapraszane na wykłady plenarne i kongresy. Największym do tej pory był Ogólnopolski Kongres Oświatowy, gdzie dyskutowano o problemach związanych z wielokulturowością w szkole.

Cała rozmowa dostępna na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota