Data publikacji w serwisie:

Recytują po ukraińsku

Już po raz trzeci w gościnnych murach Collegium Maius spotkali się młodzi entuzjaści języka ukraińskiego. W ramach konkursu recytatorskiego zaprezentowali interpretację dwóch utworów literackich. W tym roku do zawodów przystąpiło 17 studentów z 5 państw europejskich: Polski, Węgier, Serbii, Czech i Niemiec. Są to osoby dla których ukraiński jest językiem obcym.

III Międzynarodowy Konkurs Recytacji Poezji Ukraińskiej  jest wydarzeniem w całości przygotowanym przez pracowników Zakładu Ukrainistyki, Instytutu Filologii Rosyjskiej i Ukraińskiej UAM. Wcześniej odbywał się w formule spotkań ogólnopolskich by z czasem ewoluować do rangi spotkań międzynarodowych. W tym roku w konkursie udział wzięli przedstawiciele 5 państw reprezentujący uniwersytety w Budapeszcie, Belgradzie, Poczdamski, Frankfurcie nad Odrą ale też Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Są to ośrodki, w których nauczany jest język ukraiński.

Regulamin konkursu przewiduje bowiem, że udział w nim mogą wziąć osoby, dla których ukraiński nie jest językiem ojczystym. Jury konkursowe oceniało nie tylko interpretację sceniczną uczestników ale też wymowę, akcent i stopień opanowania tekstu. W jego skład weszli pracownicy naukowi naszej uczelni (prof. Anna Horniatko-Szumiłowicz, prof. Jarosław Poliszczuk) jak i zaproszeni goście Witalij Biłyj - I sekretarz Ambasady Ukrainy w RP, Jana Krywobok - III sekretarz Ambasady Ukrainy w RP, prof. Ludmyła Marczuk i prof. Ołeh Rarycki – z Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Ohijenka w Kamieńcu Podolskim (Ukraina) oraz aktor Andrzej Szczytko.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

Tekst i fot.: Magdalena Ziółek