Data publikacji w serwisie:

Reprezentacja UAM w Radzie Doskonałości Naukowej

1 czerwca rozpocznie swoją pierwszą kadencję Rada Doskonałości Naukowej. To nowy organ administracji publicznej działający na rzecz rozwoju kadry naukowej. Będzie dbał o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych, stopni w zakresie sztuki i tytułu profesora. Listę osób wybranych do RDN opublikowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W Radzie UAM reprezentować będą następujący naukowcy:

- w dziedzinie nauk humanistycznych:

  • w dyscyplinie archeologia prof. Janusz Czebreszuk (Wydział Historyczny),
  • w dyscyplinie historia prof. Tomasz Jasiński (Wydział Historyczny),
  • w dyscyplinie językoznawstwo prof. Teresa Tomaszkiewicz (Wydział Neofilologii),
  • w dyscyplinie literaturoznawstwo prof. Anna Legeżyńska (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej),
  • w dyscyplinie nauki o kulturze i religii prof. Michał Buchowski (Wydział Historyczny),
  • w dyscyplinie nauki o sztuce prof. Tadeusz Józef Żuchowski (Wydział Historyczny) i prof. Ryszard Wieczorek (Wydział Historyczny),

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Agnieszka Książkiewicz, Biuro Prasowe UAM