Data publikacji w serwisie:

Rozpoczął się nowy rok akademicki

- Wierzę w Uniwersytet, który nigdy nie był i nie będzie korporacją, fabryką punktów - nie można zarządzać nim technokratycznie - powiedziała Jej Magnificencja Rektor prof. Bogumiła Kaniewska podczas inauguracji roku akademickiego 2020/2021 w Auli UAM.

Tegoroczna uroczystość odbyła się w reżimie sanitarnym, ze względu na pandemię zaproszono też mniej gości. Każdy jednak mógł uczestniczyć w spotkaniu zdalnie - oglądając transmisję z Auli UAM na You Tube.

Ustępujący Rektor prof. Andrzej Lesicki podsumował miniony rok akademicki oraz swoją kadencję, w której zmierzył się z wieloma wyzwaniami, jakimi były m.in.: reforma związana z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zdobycie statusu Uczelni Badawczej, a także Uniwersytetu Europejskiego w ramach konsorcjum Epicur.

- Pozostawiam Uniwersytet w bardzo dobrej sytuacji, nie tylko finansowej, ale także organizacyjnej sprzyjającej realizacji wszystkich zadań: naukowych, dydaktycznych i prospołecznych. Starałem się krok po kroku realizować program wyborczy pamiętając o naczelnym zobowiązaniu, że jako Rektor będę strzegł wartości akademickich: prawdy, dobra i piękna, autonomii i swobody w kształtowaniu badań naukowych i opartego na nich nauczania studentów i doktorantów. Dawałem temu wyraz apelując o poszanowanie konstytucji i zasady trójpodziału władzy, upominałem się o równe traktowanie wszystkich osób, w tym także ludzi, których określa się skrótowo społecznością LGBT+ - powiedział prof. Lesicki.

Profesor przekazał insygnia władzy swojej następczyni prof. Bogumile Kaniewskiej, pierwszej kobiecie w historii UAM, która objęła stanowisko Rektora. - Moment przekazania insygniów rektorskich to moment bardzo szczególny i niezwykle symboliczny. Spotyka się w nim przeszłość z przyszłością; szacunek dla tradycji z wiarą w postęp, w moc ludzkiej myśli przekształcającej światy - podkreśliła prof. Kaniewska, a następnie podziękowała prof. Lesickiemu za spokojne, rozważne i mądre decyzje, które pozwoliły Uczelni pójść dalej w poczuciu satysfakcji i sukcesu.

Jej Magnificencja nawiązując do trudnej sytuacji na świecie i w kraju związanej z pandemią i polityką wyraziła przekonanie, że nie grozi nam żaden kres. - Wierzę w Uniwersytet, który nigdy nie był i nie będzie korporacją, fabryką punktów - nie można zarządzać nim technokratycznie ani autorytarnie. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie stać na straży wolności, autonomii uczelni, prawa do badań i refleksji, których granice wyznacza nie system nakazów i zakazów, lecz poczucie odpowiedzialności, akademicki etos oraz społeczna wrażliwość. To nasz obowiązek w świecie pełnym niepokojów, w czasie, gdy za naszymi granicami Białorusini walczą o prawo do demokratycznego państwa, a w naszym kraju pojawia się szereg zjawisk budzących obawę o przyszłość tejże demokracji.

Podczas uroczystości tradycyjnie odbyła się immatrykulacja studentek i studentów pierwszego roku. Rotę ślubowania odczytała Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik. Kilka słów do studentów skierowała Joanna Maruszczak, Przewodnicząca Samorządu Studentów UAM.

Wybitny uczony Prof. Andrzej Kostrzewski odebrał medal "Palmae Universitatis Studiorum Posnaniensis" przyznany przez Senat UAM.

Prof. Andrzej Kostrzewski to menadżer nauki, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń geografów i geomorfologów, zasłużonym Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, Dyrektor Instytutu Badań Czwartorzędu oraz Instytutu Paleogeografii i Geoekologii, Kierownik Zakładu Geomorfologii Dynamicznej i Zakładu Geoekologii, a obecnie Dyrektor Centrum Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. Jest założycielem uniwersyteckich stacji terenowych na Pomorzu, na wyspie Wolin i na Spitsbergenie. Jest m.in. członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności i Norweskiej Akademii Nauk Agder, Profesorem Honorowym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich. Jest również niekwestionowanym wzorem postawy naukowej i obywatelskiej oraz mentorem wielu pokoleń geografów i geomorfologów.

Laudację wygłosił prof. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych.

Prof. Piotr Śliwiński z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej dał wykład inauguracyjny zatytułowany „Nadzieja w literaturze”.

Oprawę muzyczną inauguracji zapewnili: Chór Kameralny pod dyrekcją prof. Krzysztofa Szydzisza oraz organista prof. Sławomir Kamiński. Inauguracja nowego roku akademickiego zakończyła się wspólnym odśpiewaniem pieśni Gaudemus Igitur.

Galeria zdjęć z inauguracji do obejrzenia na uniwersyteckie.pl

tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

fot. Adrian Wykrota