Data publikacji w serwisie:

Ruszyło Laboratorium Psychofizjologii Języka i Afektu „PoLA”

Na Wydziale Anglistyki UAM otwarto nowe laboratorium. Laboratorium Psychofizjologii Języka i Afektu (PoLA) bada wzorce aktywności neuronów oraz aktywności elektrodermalnej za pomocą elektroencefalografii (EEG) i reakcji skórno-galwanicznej (GSR).

Badania prowadzone w laboratorium PoLA, którym kieruje dr Rafał Jończyk mają na celu między innymi zrozumienie, w jaki sposób komunikujemy emocje, kiedy mówimy różnymi językami, kiedy podejmujemy decyzje, oraz kiedy myślimy kreatywnie.  W laboratorium  pracują: prof. Guillaume Thierry, prof. UAM dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, dr Katarzyna Jankowiak, dr Paweł Korpal, dr Olga Witczak oraz mgr Marcin Naranowicz.

Podstawowe zadania laboratorium to:

  • planowanie oraz przeprowadzanie badań nad psychofizjologią języka oraz afektu z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury badawczej umożliwiającej pomiar bioelektrycznej aktywności mózgu (64-kanałowy elektroencefalogram renomowanej firmy BioSemi) oraz reakcji skórno-galwanicznej,
  • planowanie i przeprowadzanie badań związanych z realizacją projektów badawczych OPUS-19 (UMO-2020/37/B/HS6/00610, 2021-2025, PI: Dr Rafał Jończyk), NAWA „Profesura Gościnna” (PPN/PRO/2020/1/00006/U/00001, 2021-2024, PI: prof. Guillaume Thierry) jak i przyszłych projektów badawczych realizowanych przez studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Anglistyki,
  • pogłębianie wiedzy dotyczącej mechanizmów poznawczych oraz afektywnych w dwujęzyczności, w procesie podejmowania decyzji moralnych oraz w procesie myślenia twórczego,
  • współpraca z jednostkami badawczymi w kraju i za granicą w ramach projektów inter- oraz trans-dyscyplinarnych, również wykraczających poza określone powyżej nurty badawcze,
  • organizowanie szkoleń i warsztatów z akwizycji oraz analizy sygnału elektrofizjologicznego,
  • organizowanie wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych, których celem będzie popularyzacja badań nad językiem i emocjami z wykorzystaniem aparatury EEG dla dzieci i młodzieży jak i dla studentów, doktorantów i pracowników badawczych.