Data publikacji w serwisie:

Sekcja Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Pracowników

Szanowni Państwo,

informuję, że w dniu 1 września 2020 roku rozpoczęła działanie Sekcja Rekrutacji i Rozwoju Zawodowego Pracowników, działająca w ramach Centrum Spraw Pracowniczych.

Sekcja ta będzie pomocna Kadrze Uniwersytetu w obszarach:

  • rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi
  • planowania i organizacji szkoleń
  • wdrażania narzędzi HR

Pracownicy Sekcji to:

  • Joanna Dembińska / joanna.dembinska@amu.edu.pl / tel. 4180
  • Klaudia Łęcka / klaudia.lecka@amu.edu.pl / tel. 4181

Siedziba Sekcji: Collegium Iuridicum, pok. 04

Informacje o działaniach Sekcji zamieszczane będą w intranecie, przesyłane kierownikom jednostek administracyjnych oraz  przekazywane ogółowi społeczności akademickiej za pośrednictwem Biuletynu UAM.

Jednocześnie zapraszam do śledzenia ofert pracy pojawiających się w intranecie w zakładce Sprawy Pracownicze_OfertyPracy.

Z poważaniem

Katarzyna Linke

p.o. Dyrektora

Centrum Spraw Pracowniczych