Data publikacji w serwisie:

Siedziba Bilingualism Matters @Poznań otwarta!

W dniu 11 kwietnia 2019 roku odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Bilingualism Matters @Poznań, znajdującej się przy ul. Święty Marcin 78 w Poznaniu.

Bilingualism Matters @Poznań,  to centrum badawczo-informacyjne działające od września 2018 roku przy Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i jest jednym z 23 międzynarodo­wych oddziałów centrum Bilingualism Matters znajdującego się na Uniwersytecie Edynburskim. Działalność polskiego oddziału zainaugurowana została 25 września 2018 r. Bilingualism Matters @Poznań współpracuje z rodzicami, nauczycielami, służbami zdrowia, politykami i pracodawcami. W czwartek 11 kwietnia odbyło się uroczyste otwarcie siedziby Bilingualism Matters @Poznań, znajdującej się przy ul. Święty Marcin 78.

-Mamy do czynienia z centrum badawczym. Uniwersytet, który aspiruje do miana uczelni badawczej w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce potrzebuje takich jednostek, w których będziemy bardzo silnie się koncentrować na wybranych tematach badawczych. Powstanie tego Centrum jest jednym z argumentów za tym, by nasz Uniwersytet taką uczelnią badawczą był  - mówiła prorektor ds. jakości kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Jagoda Haloszka

fot. Adrian Wykrota