Data publikacji w serwisie:

Solidarność jest konieczna

- Na naszych oczach intensyfikują się podziały wywołujące migracje ludzi, którzy uciekają nie tylko z terenów zagrożonych wojną, ale klęskami ekologicznymi. Jeżeli nie zmienimy podejścia do środowiska, wszystkim nadal będzie sterowała chęć zysku, a nie solidarności, to grozi nam katastrofa - mówi prof. Michał Buchowski w rozmowie z Ewą Konarzewską-Michalak.

Jak to się stało, że światowy kongres antropologiczny odbył się na UAM w Poznaniu?

Naukowcy z Międzynarodowej Unii Nauk Antropologicznych i Etnologicznych, którzy znali mnie z różnych organizacji zapytali, czy podjęlibyśmy się tego zadania. Powiedziałem, że tak, jeśli znajdą się u nas ludzie na to gotowi, i się znaleźli. Logistycznie to było bardzo duże wyzwanie, które kosztowało miesiące pracy jedenastoosobowego komitetu. Paradoksalnie, tym samym roku, kiedy mamy największy kongres antropologiczny w historii Polski, władze wykreśliły antropologię z listy dyscyplin. Na szczęście możemy być wdzięczni władzom uniwersytetu, które wykazały się dużym zrozumieniem dla naszej sytuacji. Mamy nowy wydział, który wkrótce powstanie na Uniwersytecie będzie nosił nazwę: Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa. Nazwa dyscypliny zostanie w Poznaniu zachowana na tym właśnie szczeblu.

Kongresowi przyświecało hasło Światowe Solidarności. Czy w świecie, w którym istnieje tak wiele podziałów solidarność jest jeszcze możliwa?

Moim zdaniem jest nie tyle możliwa, co konieczna. Rozciągamy ją na solidarność z planetą, ekosystemami, innymi żyjącymi istotami. Współczesna antropologia, kojarzona z problemami kulturowymi i społecznymi, wraca do korzeni, do biologicznych uwarunkowań egzystencji. Na naszych oczach intensyfikują się podziały wywołujące migracje ludzi, którzy uciekają nie tylko z terenów zagrożonych wojną, ale klęskami ekologicznymi. Jeżeli nie zmienimy podejścia do środowiska, wszystkim nadal będzie sterowała chęć zysku, a nie solidarności, to grozi nam katastrofa.

Cały wywiad dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Adrian Wykrota