Data publikacji w serwisie:

Stanisław Rosiek laureatem literackiej Nagrody im. Adama Mickiewicza 2022

W piątek 22 kwietnia na UAM ogłoszono pierwsze wyniki tegorocznej Poznańskiej Nagrody Literackiej. Historyk literatury, eseista i wydawca Stanisław Rosiek został uhonorowany Nagrodą im. Adama Mickiewicza. Podczas konferencji, która odbyła się w Gabinecie Rektora, Jej Magnificencja prof. Bogumiła Kaniewska oraz Zastępca Prezydenta Poznania Jędrzej Solarski ogłosili zarówno nazwisko laureata, jak i trojga nominowanych do Nagrody – Stypendium im. Stanisława Barańczaka. Są to: Anna Dżabagina, Urszula Honek, Maciej Jakubowiak.

- Nasz laureat jest twórcą, który bardzo trudno wpisuje się we wszelkie szufladki. Jest on bowiem eseistą, wydawcą i badaczem literatury zwłaszcza romantycznej. Jest badaczem także literatury nieoczywistej, która w dużym stopniu z romantycznym widzeniem świata przez emocje i plątaninę rozmaitych doznań jest bardzo silnie powiązana – mówi Rektor Bogumiła Kaniewska.

Przedstawiając nominowanych do Nagrody- Stypendium im. S.Barańczaka, Prezydent Jędrzej Solarski podkreślił - Mamy wśród nominowanych: przedstawicielkę poezji, świadomie szukającą znaczenia literatury w zbliżaniu się do samej siebie, wzbogacaniu własnej umysłowości i duchowości,  mamy autorkę biografii, która podążyła za wezwaniem do odkrywania niedocenionej należycie tworzącej po polsku i niemiecku pisarki silnie zaangażowanej w sprawy społeczne i polityczne, mamy wreszcie wyrazistego eseistę i redaktora, który wzywa między innymi do uczciwego potraktowania terminu „krytyka literacka” i powrotu kłótni o książki, a nominowany jest za esej poświęcony kulturowym wyobrażeniom końca świata.

Poznańską Nagrodę Literacką ustanowili wspólnie w 2015, po śmierci Stanisława Barańczaka, Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak oraz prof. Bronisław Marciniak, ówczesny Rektor UAM. Składa się z dwóch części. Nagroda im. Adama Mickiewicza w wysokości 60 tysięcy zł przyznawana jest za całokształt twórczości, natomiast nagroda im. Stanisława Barańczaka (40 tysięcy zł) trafia do twórcy, który nie ukończył 35 roku życia.

W latach ubiegłych laureatami nagrody im. Adama Mickiewicza byli m.in: Zbigniew Kruszyński, Erwin Kruk, Tadeusz Sławek, Anna Bikont oraz Wiesław Myśliwski, Jan Gondowicz i Krystyna Miłobędzka a laureatami Nagrody-Stypendium im. Stanisława Barańczaka – Kira Pietrek, Magdalena Kicińska, Małgorzata Lebda, Szczepan Kopyt, Tomasz Bąk, Igor Jarek i Monika Glosowitz.

Tegoroczna, uroczysta gala z wręczeniem nagród odbędzie się 28 maja w Centrum Kultury Zamek. Wtedy też poznamy nazwisko osoby, która zdobyła Nagrodę – Stypendium im. Stanisława Barańczaka.

FUNDATORZY POZNAŃSKIEJ NAGRODY LITERACKIEJ: MIASTO POZNAŃ I UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA.

Organizatorzy: Miasto Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Fundacja UAM, Centrum Kultury ZAMEK

www.poznanskanagrodaliteracka.pl

fot. ug.edu.pl