Data publikacji w serwisie:

Studenci debatowali o umiędzynarodowieniu kształcenia

W piątek, 11 października rozpoczęło się IX Studenckie Forum Jakości. W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Parlament Samorządu Studentów UAM wzięło udział ponad 50 samorządowców z całej Polski.

Studenckie Forum Jakości to przedsięwzięcie, mające na celu popularyzację wielu aspektów dydaktyki i jakości kształcenia. Idea wydarzenia nawiązuje do cyklicznych konferencji poświęcanych różnorodnym aspektom procesu podnoszenia jakości kształcenia, organizowanych przez Polską Komisję Akredytacyjną od 2005 roku pod hasłem Forum Jakości. Konferencja od kilku lat wpisuje się w cykl wydarzeń, na które z niecierpliwością oczekują samorządowcy z całej Polski. To miejsce inspirujących rozmów, debat oraz dyskusji na tematy związane z procesem rozwoju jednego z podstawowych fundamentów samorządności.

W tym roku uczestnicy pochylili się nad kwestiami związanymi z umiędzynarodowieniem procesu kształcenia.

- W tym roku zdecydowaliśmy się na inny temat niż ustawa 2.0, który został już wyczerpany do granic możliwości. Stąd też pojawiło się umiędzynarodowienie, ponieważ o to walczą wszystkie uczelnie. Umiędzynarodowienie też jest brane przy ocenie komisji - mówiła Karolina Przygocka, rzecznik prasowa IX Studenckiego Forum Jakości.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

Tekst i fot.: Jagoda Haloszka