Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy

Kapituła konkursu Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy, po rozpatrzeniu złożonych wniosków wyłoniła 11 laureatów spośród studentów jednolitych studiów magisterskich I oraz II stopnia.

Studenci I stopnia:

 • Vladyslava Panasenko z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jako obca
 • Oksana Zikranets z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska jakoo obca
 • Mykhailo Stsybor z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynardowe
 • Stanislav Gardash z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, kierunek stosunki międzynarodowe
 • Mariia Borys z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • Veronika Soloshenko z Wydziału Studiów Edukacyjnych, kierunek pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Daria Lebedenko z Wydziału Biologii, kierunek biotechnologia

Studenci II stopnia:

 • Anton Dron z Wydziału Neofilologii, kierunek sinologia
 • Olena Martynchuk, z Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, kierunek etnologia
 • Liliia Pyvovar z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, kierunek filologia polska
 • Viktoriia Chernenko z Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego, kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej.

Wysokość przyznanych stypendiów wypłacanych przez okres 9 miesięcy:

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich I stopnia 1000 zł/m-c.

- dla studenta jednolitych studiów magisterskich II stopnia  1200 zł/m-c.