Data publikacji w serwisie:

Stypendia MEiN dla wybitnych młodych naukowców z UAM

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło laureatów konkursu na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Wśród nich jest 12 osób z UAM. Stypendia zostały przyznane na okres 3 lat, a ich miesięczna wysokość wynosi ponad 5 tysięcy złotych.

Na liście nagrodzonych znaleźli się:

Ewelina Berdowicz, Instytut Kulturoznawstwa

Dr Paweł Bogawski, Wydział Biologii

Dr Zofia Antonina Boni, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa

Dr Emerson Coy, Centrum Nanobiomedyczne

Dr Michał Czepkiewicz, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

Franciszek Stefan Krawczyk, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Aleksandra Lidia Leśniewska, Instytut Obserwatorium Astronomiczne, Wydział Fizyki

Dr Krzysztof Mączka, Wydział Socjologii

Marcin Naranowicz, Wydział Anglistyki

Dr Wacław Pagórski, Wydział Neofilologii

Dr Alicja Piotrowska, Wydział Neofilologii

Ewa Weronika Tomczak, Wydział Anglistyki.