Data publikacji w serwisie:

Stypendium FCFP dla dr Katarzyny Jankowiak

Dr Katarzyna Jankowiak z Wydziału Anglistyki UAM otrzymała stypendium stażowe w ramach programu Marie Skłodowska-Curie FRIAS COFUND Fellowship.

Wyróżniony projekt dr Jankowiak nosi tytuł “Behavioral correlates of gender stereotype processing in bilingualism”.

W ramach programu stypendialnemu Marie Skłodowska-Curie FRIAS COFUND, około 15 stypendystów rocznie (juniorów i seniorów) ze wszystkich dyscyplin ma możliwość spędzenia od trzech do dwunastu miesięcy nad własnym projektem badawczym w Instytucie Studiów Zaawansowanych we Freiburgu (FRIAS), międzynarodowej uczelni badawczej Uniwersytetu we Fryburgu.

Za pośrednictwem programu FCFP instytut wspiera wybitnych na arenie międzynarodowej badaczy realizujących doskonałe pod względem akademickim i innowacyjne projekty badawcze w drodze indywidualnych stypendiów. Decydującymi kryteriami wyboru w opartej na osiągnięciach, zorientowanej międzynarodowo procedurze selekcji są doskonałość akademicka, zarówno wnioskodawcy, jak i projektu.