Data publikacji w serwisie:

SUCTI Academia z grantem Narodowej Agencji Programu Erasmus+

Projekt SUCTI Academia, który jest kontynuacją projektu SUCTI otrzymał dofinansowanie z Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (Fundacja Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ) na lata 2019-2022.

Przedsięwzięcie ma na celu wzmocnienie kompetencji i umiejętności kadry akademickiej poprzez dostarczenie wiedzy i narzędzi związanych z procesem internacjonalizacji uczelni oraz podniesienie świadomości i ukierunkowanie działań nauczyli akademickich w kierunku internacjonalizacji, co ma zainspirować i spowodować zmianę systemową w naszych instytucjach i europejskim szkolnictwie wyższym.

Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości 347 783 Euro. Koordynatorem projektu z ramienia Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza jest Joanna Domagała, Zastępca Kierownika Działu Współpracy z Zagranicą, a konsorcjum tworzą partnerzy:

* Universitat Rovira i Virgili (Hiszpania)
* Global Impact Institute (Czechy)
* European Association for International Education EAIE (Holandia)
* UNESCO Chair of Higher Education Management-Universitat Politècnica de Catalunya (Hiszpania)
* Centre for Higher Education Internationalisation-Università Cattolica del Sacro Cuora (Włochy)
* University of Porto (Portugalial)
* European Consortium for Accreditation in Higher Education ECA HE (Holandia)
* SGroup European Universities' Network (Belgia).

Tekst: Jagoda Haloszka