Data publikacji w serwisie:

Turystyka i rekreacja UAM wśród najlepszych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znalazł się wśród najlepszych uczelni w kraju kształcących w kierunkach turystycznych w rankingu czasopisma "Wiadomości Turystyczne". Uniwersytet otrzymał wyróżnienie w profilu ogólnoakademickim.

W tegorocznym rankingu triumfowały uznane uczelnie. Turystyka i rekreacja WNGiG UAM zdobyła 200 punktów, co zapewniło jej wyróżnienie w gronie trzech laureatów (profil ogólnoakademicki).

W tym roku w konkursie wzięło udział 26 uczelni ocenianych w trzech kategoriach: instytucje o profilu ogólnoakademickim, praktycznym oraz mieszanym. W pierwszym etapie przyznawano punkty za przygotowanie zawodowe, potencjał naukowy oraz warunki studiowania. W drugim etapie zgłoszenia rozpatrywała kapituła konkursowa.

"Po raz kolejny ranking potwierdził wysoka pozycję uczelni, które umiejętnie łączą kształcenie teoretyczne z zawodowym, mają ciekawą ofertę dydaktyczną i zespół uznanej kadry naukowej" - czytamy w "Wiadomościach Turystycznych".