Data publikacji w serwisie:

UAM, Uczelnia Badawcza!

UAM, Uczelnia Badawcza. Mamy to! W Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie ogłoszono wyniki pierwszego konkursu w programie ,,Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia badawcza’’ Uniwersytet im. Adama Mickiewicza wszedł w skład elitarnego grona uczelni badawczych. Zdecydowała o tym grupa 15 międzynarodowych ekspertów. Tym samym UAM w latach 2020–2026 będzie otrzymywać subwencję zwiększoną o 10%.

Walka o status uczelni badawczej trwała od wielu miesięcy. Zespół w skład którego wchodzili profesorowie Ryszard Naskręcki oraz Marek Kwiek, Beata Mikołajczyk i Marek Nawrocki, przedstawiał plany rozwojowe, formułował wnioski, zbierał dokumenty. Wszystko po to, by sprostać zadaniu. Zważywszy na to, że program to jedna z najważniejszych inicjatyw przewidzianych w Konstytucji dla Nauki jest to duży sukces naszej Uczelni, który będzie miał istotne przełożenie na sferę skutecznego konkurowania z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie.

Do udziału w pierwszym konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB) zakwalifikowano 20 najlepszych uczelni w kraju. Wszystkie z nich spełniły ustawowe warunki dotyczące kategorii naukowych uzyskanych podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych w odniesieniu do liczby dziedzin i dyscyplin, w których uczelnia prowadzi działalność naukową. Ponadto żaden z kierunków studiów prowadzonych przez uczelnię nie mógł mieć negatywnej oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Każda z 20 uczelni była oceniona przez 15 wybitnych ekspertów. Wśród nich znalazły się osoby, które pełniły funkcję rektorów, prezydentów lub prorektorów czołowych uczelni europejskich, m.in. Uniwersytetu w Getyndze, Uniwersytetu w Amsterdamie, Uniwersytetu w Aarhus, Uniwersytetu w Manchesterze czy Uniwersytetu w Southampton. Członkami zespołu byli również naukowcy, którzy cieszą się autorytetem w międzynarodowym środowisku naukowym. Dobór ekspertów został dokonany w taki sposób, aby zapewnić udział w zespole reprezentantów każdej dziedziny nauki.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Krzysztof Smura

fot. Adrian Wykrota