Data publikacji w serwisie:

UAM 2030 z perspektywy kanclerza

Uchwalona w maju 2021 roku Strategia UAM na lata 2020-2030 precyzyjnie określiła szereg celów, działań i terminów ich realizacji, jakie musimy podjąć, aby w perspektywie najbliższych lat zapewnić pracownikom, doktorantom i studentom odpowiednią infrastrukturę do prowadzenia badań naukowych, kształcenia i wykonywania pracy, a także narzędzia pozwalające wykonywać te zadania w sposób jak najbardziej efektywny. Nie możemy też zapomnieć o szybko zmieniających się w otoczeniu warunkach pracy, zasadach jej świadczenia, rosnących wynagrodzeniach i o wielu innych czynnikach, które wymagają działań dostosowawczych lub nawet wyprzedzających z naszej strony. Przed nami dużo wyzwań.

Inwestycje

Czas największych inwestycji infrastrukturalnych, wraz zakończeniem realizacji programu wieloletniego finansowanego bezpośrednio z budżetu państwa, zapewne dobiegł już końca. Mogę zapewnić, że nie ustaniemy w staraniach o wsparcie naszego programu inwestycyjnego przez ministerstwo oraz ze środków UE, w szczególności dla inwestycji wcześniej rozpoczętych, a niedokończonych (np. biblioteka WPiA). Tym niemniej teraz koncentrujemy się na tych inwestycjach, które możemy sfinansować ze środków własnych, wypracowanych z dodatniego wyniku finansowego uczelni, w tym ze sprzedaży zbędnych nieruchomości.

Z inwestycji, których realizacja została zaplanowana i już zabezpieczona finansowo, czekają nas przebudowa tzw. koszarowca przy Wydziale Prawa i Administracji, pełna rewitalizacja kupionego od Uniwersytetu Medycznego budynku przy ul. Wieniawskiego 3 na potrzeby siedziby władz Wydziału Nauk o Sztuce oraz Instytutu Historii Sztuki, dokończenie modernizacji Collegium Święcickiego, w tym na potrzeby przenoszonego tam Wydziału Psychologii. Po opuszczeniu Collegium Iuridicum przez Wydział Prawa i Administracji (po wyremontowaniu koszarowca) konieczne stanie się dostosowanie budynku do potrzeb nowych użytkowników, w tym utworzenie planowanego na parterze budynku Muzeum UAM. Czeka nas wkrótce podjęcie kluczowej decyzji o przyszłości budynków w centrum miasta. Jeszcze kilka lat temu rozważana była sprzedaż będącego w złym stanie technicznym Collegium Martineum i przeniesienie rezydujących tam aktualnie jednostek administracji do Collegium Iuridicum. Teraz, gdy w nasz budynek władze Poznania (przy wsparciu UE) zainwestowały kilkadziesiąt milionów w związku budową Muzeum Szyfrów Enigma, budynek odzyskał swój blask, a decyzja o sprzedaży wydaje się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, już nie tak oczywista.

Jeżeli tylko uda nam się pozyskać środki zewnętrzne, to czeka nas także budowa nowej siedziby Archiwum UAM w związku z brakiem miejsca na dalsze przyjmowanie zbiorów czy też budowa magazynów dla Biblioteki Uniwersyteckiej. W planach są też: budowa nowej siedziby Centrum Informatycznego, dalsza rozbudowa akademików na Morasku (w związku z decyzją o wygaszeniu w perspektywie kilku lat niespełniających norm akademików Jowita i Babilon).

Rosnącym problemem jest starzejąca się infrastruktura na kampusie Morasko. Obiekty, które ciągle w naszej świadomości traktujemy jako „młode”, mają już po kilkanaście lub nawet więcej lat i wymagają istotnych nakładów na remonty. Dają o sobie znać stosowane wtedy niedoskonałe technologie, niskiej jakości materiały budowlane, niekiedy błędy projektowe. Kilka lat temu koszty remontów finansowanych z budżetu centralnego wynosiły około 6,5 mln zł. Teraz osiągają wartość 9 mln zł, a rosnące koszty materiałów budowlanych i robocizny spowodują, że zapewne już w 2022 roku przekroczymy poziom 10 mln zł. To duże obciążenie dla budżetu uczelni i równocześnie wyzwanie dla Sekcji Remontów!

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl.

tekst: Kanclerz UAM dr Marcin Wysocki

fot. Adrian Wykrota