Data publikacji w serwisie:

UAM coraz bardziej zielony

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza znów okazał się najbardziej proekologiczny wśród polskich uniwersytetów. Ale, żeby UAM stał się „zielony” na światowym poziomie, potrzeba jeszcze pracy. Do tego celu zbliżają nas m.in. projekty nagrodzone w konkursie Ideamu.

W rankingu World University Ranking „Green Metric”, w którym startowało 780 uczelni, zajęliśmy 156. miejsce. To dobry wynik, biorąc pod uwagę, że nasz Zielony Uniwersytet uczestniczy w konkursie dopiero po raz trzeci i zbiera doświadczenia. Warto dodać, że znacznie wyprzedziliśmy Politechnikę Gdańską (247), AGH (629) oraz Uniwersytet w Białymstoku (683).

- Mam dystans do rankingów. Czym innym są zadania rzeczywiste, a czym innym dopasowanie do rankingu – komentuje prof. Andrzej Mizgajski z Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej. - Dla mnie o wiele ważniejsze jest to, co w naszym uniwersytecie faktycznie się dzieje niż mierzenie się z innymi.

Na UAM prowadzi się wiele działań na rzecz harmonii ze środowiskiem przyrodniczym, ale póki co, nie są one jeszcze włączone w główny nurt funkcjonowania uniwersytetu, jak to jest na uczelniach uznanych za najbardziej ekologiczne na świecie. - Ale i u nas to się zaczyna – przekonuje prof. Mizgajski. - Konkurs Ideamu pokazuje, że pojawia się coraz więcej inicjatyw wprowadzających ideę zielonego uniwersytetu w codzienne funkcjonowanie uczelni. Miarą sukcesu będzie to, jak dalece uda się różne działania ze sobą spójnie powiązać.

Powołany przez rektora UAM zespół naukowców, w którym uczestniczył prof. Mizgajski, opracował „Projekt kierunkowych działań na rzecz Zielonego Uniwersytetu” zakładający włączenie zasad zrównoważonego rozwoju w misję poznańskiej Alma Mater. Dokument, choć nie został formalnie przyjęty przez akademickie gremia, inspiruje pracowników do wprowadzania proekologicznych zmian.

A ludziom się chce budować Zielony Uniwersytet – świadczy o tym fakt, że w drugiej edycji konkursu Ideamu, organizowanego przy wsparciu Santander Universidades, zgłoszono wiele projektów wpisujących się w założenia projektu Zielony Uniwersytet.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

Tekst: Ewa Konarzewska-Michalak

Fot. Adrian Wykrota