Data publikacji w serwisie:

UAM na Targach Edukacyjnych w Poznaniu

Na Międzynarodowych Targach Poznańskich odbyły się Targi Edukacyjne oraz Poznańskie Targi Książki.

W Targach Edukacyjnych 2020 wzięło udział ponad 170 placówek edukacyjnych - publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i wyższych oraz innych instytucji dydaktycznych, działających na różnych poziomach nauczania i w różnych obszarach edukacyjnych. To okazja, aby nie tylko zapoznać się z ofertą Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lecz także porozmawiać  ze studentami.

- Każdy z wolontariuszy przedstawia swój kierunek. Udzielamy również informacji ogólnych o Uniwersytecie. Maturzyści zainteresowani są nie tylko ofertą, ale również pytają o limit miejsc czy progi punktowe - mówi Gosia Drzewiecka.

Stoisko naszej uczelni odwiedziły setki osób. Najczęstsze pytania jakie zadawali przyszli studenci?  To oczywiście jakie przedmioty rozszerzone należy zdać na maturze, jaki jest limit, a także jakie specjalizacje na danym kierunku są najbardziej oblegane.

Równolegle z Targami Edukacyjnymi odbyły się Poznańskie Dni Książki. Podczas ich inauguracji odbył się finał konkursów Wydawnictwa Naukowego UAM. Wręczono nagrody za Najlepszą Książkę Akademicką.

- Dla uniwersytetu i szkół wyższych książka to coś bardzo wyjątkowego. To po pierwsze lektura dla każdego rozpoczynającego studia. Książka to źródło dla badaczy i miejsce, w którym publikujemy wyniki badań naukowych - mówił prorektor ds. ogólnych, prof. Tadeusz Wallas.

Laureatką Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została Irena Paczyńska za publikację Aktion gegen Universitäts-Professoren (Kraków, 6 listopada  1939 roku) i okupacyjne losy aresztowanych.

Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymała monografia Etnografia. Materialna kultura ludowa Polski na tle porównawczym, autorstwa Mariana Pokropka.

W Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania uhonorowano WBPiCAK Poznań za książkę Wielkopolskie kluby i stowarzyszenia fotograficzne na początku XXI wieku, natomiast w Konkursie o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. Księdza Edwarda Pudełki –  Annę Rekiel, Tomasza Szwaczkowskiego i Roberta Eckerta, autorów Hodowla i chów świń

­- Dla uniwersytetu i szkół wyższych książka to coś bardzo wyjątkowego. To po pierwsze lektura dla każdego rozpoczynającego studia. Książka to źródło dla badaczy i miejsce, w którym publikujemy wyniki badań naukowych - mówił prorektor ds. ogólnych, prof. Tadeusz Wallas.

Targi zakończyły się w niedzielę.  W programie znalazły się m.in. konferencje dla nauczycieli, pokazy i animacje czy gra targowa „Kreatywnie w przyszłość”, adresowana do uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

Tekst: Jagoda Haloszka

Fot. Adrian Wykrota