Data publikacji w serwisie:

UAM rozpoczyna wyścig o status uczelni badawczej

Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 marca 2019 r. rozpoczął się wyścig najlepszych polskich uczelni o status „uczelni badawczej”. Dziś nie ulega już wątpliwości, że jedną z najważniejszych konsekwencji Ustawy 2.0 będzie niespotykana do tej pory dywersyfikacja (także finansowa) polskich uczelni.

Trzy kategorie uczelni – zawodowe, akademickie i badawcze – będą nie tylko finansowane wg odrębnych zasad, ale także zróżnicowane będą ich możliwości funkcjonowania oraz stawiane im wymagania. Uczelnie badawcze będą realizować opisaną we wniosku strategię uczelni „na rzecz doskonałości naukowej” wraz z podnoszeniem jakości kształcenia w silnym związku z badaniami naukowymi.

Celem programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” jest więc „wyłonienie i wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego”.

Nabór wniosków konkursowych trwać będzie do 24 czerwca 2019 r., a wnioski oceni międzynarodowy zespół ekspertów - istotnym elementem tej oceny jest rozmowa autorów wniosku z zespołem oceniającym.

Czasu jest więc niewiele, za to konsekwencje będą odczuwane przez wiele lat. Laureaci – nie więcej niż 10 uczelni – oprócz zaszczytnego tytułu uczelni badawczej otrzymają przede wszystkim dodatkowe wsparcie finansowe – roczne zwiększenie subwencji o 10 %.  W przypadku naszego Uniwersytetu ta dodatkowa kwota może wynieść ponad 50 mln zł rocznie, a zatem w planowanym 6 letnim okresie finansowania będzie to ponad 300 mln zł. To znacząca kwota, szczególnie, że uczelnie badawcze same mogą zdecydować jak najlepiej te środki wykorzystać dla swojego rozwoju. Absolutnym priorytetem musi być ”podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia, oraz, w konsekwencji, podniesienia międzynarodowego znaczenia działalności uczelni”.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: profesorowie: Ryszard Naskręcki; Beata Mikołajczyk; Marek Kwiek; Marek Nawrocki

fot. Centrum NanoBioMedyczne