Data publikacji w serwisie:

UAM ubiega się o status Uniwersytetu Europejskiego

EPICUR to nazwa konsorcjum ośmiu uniwersytetów, które wspólnie walczą o unijny grant na utworzenie Uniwersytetu Europejskiego. UAM jest wśród nich.

Idea European Universities to pomysł prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w 2017 roku zaproponował utworzenie sieci europejskich uniwersytetów ze wspólnymi programami studiów, dyplomami, prowadzącymi wspólnie zaawansowane badania naukowe. Propozycję zaaprobowali przywódcy państw Unii Europejskiej, a 14 grudnia 2017 roku zyskała ona oficjalną aprobatę Komisji Europejskiej.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stał się sygnatariuszem EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Partnerami UAM są:
1) University of Strasbourg (lider projektu), (Francja);
2) University of Amsterdam (Holandia);
3) Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy);
4) Karlsruher institut für technologie (Niemcy);
5) University of Haute‐Alsace (Francja);
6) University Bodenkultur Wien (Austria);
7) Aristotle University of Thessaloniki (Grecja).

Uniwersytety Europejskie mają zacząć działać już od najbliższego roku akademickiego. Przedsięwzięcie jest finansowane w ramach programu Erasmus+ „European Universities”. Każda sieć, która wygra w unijnym konkursie, może liczyć na maksymalnie 5 mln euro. Kwota ta wystarczy aby zainicjować konkretną współpracę. Docelowo planuje się powołanie około 20 Europejskich Uniwersytetów do 2024 roku.
W tym pilotażowym rozdaniu, szanse na pozytywne rozpatrzenie ma 12 wniosków. Nadrzędnym celem koncepcji uniwersytetu europejskiego jest skok jakościowy w prowadzonych na uczelniach badaniach i wdrożeniach otrzymanych przez nie wyników dzięki ściślejszej współpracy z otoczeniem gospodarczym.

W czwartek 28 lutego 2019 roku lider konsorcjum EPICUR, Uniwersytet Strasburski, złożył wniosek o wspomniany grant. Rozstrzygnięcie konkursu na powołanie European Universities najprawdopodobniej nastąpi latem.

tekst: Agnieszka Książkiewicz, Biuro Prasowe UAM