Data publikacji w serwisie:

„UAM uczelnią badawczą, czyli jaką?” cz. 1 Diagnoza

„UAM przygotował ambitny plan rozwoju z jasną strategią, aby osiągnąć lepsze wyniki w badaniach i uzyskać dobre usieciowienie na arenie międzynarodowej. Analiza SWOT jest wzorcowa pod względem zakresu i uczciwości, w tym rzetelnej prezentacji obecnych ograniczeń UAM”. I dalej: „Analiza SWOT i powiązany z nią plan są zwięzłe, a także konkretne. Analiza wydaje się uczciwa, a słabości są prezentowane w sposób bezkompromisowy”. Tymi słowami rozpoczyna się ocena wniosku UAM, przygotowana przez międzynarodowy panel 15 ekspertów.

Przygotowana przez zespół projektowy analiza SWOT miała być nie tylko „odrobieniem zadania” wynikającego z potrzeb wniosku konkursowego ID-UB, ale przede wszystkim rzetelną diagnozą naszej obecnej kondycji naukowej i dydaktycznej, konieczną do jak najbardziej trafnego określenia potrzeb i możliwości naszego rozwoju.

Zgodnie z charakterem konkursu MNISW (pierwszej polskiej „inicjatywy doskonałości”), badania naukowe stanowią podstawę wszystkich działań zaproponowanych w ramach tego Projektu – UAM ma aspiracje, aby stać się w badaniach naukowych ważnym uczestnikiem Europejskiego Obszaru Badawczego, zwłaszcza w wybranych Priorytetowych Obszarach Badawczych. Uznanie badań naukowych za kluczową misję UAM jako uczelni badawczej istotnie wpłynie na silniejsze połączenie badań z kształceniem studentów (research based learning), szczególnie na studiach II stopnia. Wpłynie także na jakość badań naukowych prowadzonych przez doktorantów, a tym samym na jakość przygotowywanych rozpraw doktorskich, a w konsekwencji – na jakość przyszłej kadry naukowej.

Uniwersytet jako uczelnia badawcza chce wspierać i rozwijać przede wszystkim badania na najwyższym poziomie, które wywierają wpływ na rozwój światowej nauki. Zarówno poziom prowadzonych badań, jak i ich wpływ na światową naukę będą mierzone standardowymi parametrami bibliometrycznymi wymuszanymi przez reguły konkursu, jak również oceną ekspercką.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: prof. Ryszard Naskręcki, prof. Beata Mikołajczyk, prof. Marek Kwiek, prof. Marek Nawrocki

fot. Adrian Wykrota