Data publikacji w serwisie:

UAM uczelnią otwartą dla wszystkich

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza studiuje ponad 700 studentów z niepełnosprawnościami. W Auli Lubrańskiego miała miejsce konferencja dotyczącą projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku", który uzyskał dofinansowanie w konkursie "Uczelnia dostępna" Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. O projekcie opowiedzieli przedstawiciele władz UAM oraz osoby z Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

- Współpraca ze studentami z niepełnosprawnościami jest czymś, czym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu może się pochwalić. Jest to zasługa środowiska osób z niepełnosprawności i osób, które współpracują z tym środowiskiem - mówiła prof. Bogumiła Kaniewska, prorektorka UAM ds. studenckich.

W ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku" na UAM zostaną zamontowane windy w obiektach: Collegium Heliodori Święcicki, Collegium Novum (od strony al. Niepodległości) czy w tzw. "Koszarowcu" przy Wydziale Prawa i Administracji. Aule wydziałów: Chemii, Biologii, Matematyki i Informatyki oraz Studiów Edukacyjnych zyskają osiem pętli induktofonicznych dla osób z niepełnosprawnością słuchu

- System induktofoniczny to tak naprawdę kawałek miedzianego drutu, który zainstalowany jest dookoła sali. Jest to o tyle ważne, aby wygłuszyć dźwięki napływające do aparatów słuchowych studentów i nakierować słyszenie na głos mówcy - podkreślała Anna Rutz, pełnomocniczka Rektora ds. osób z niepełnosprawnościami.

Na Kampusie Ogrody powstaną plany tyflograficzne, które ułatwią studentom niewidomym i słabowidzącym orientację przestrzenną.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Jagoda Haloszka

fot. Adrian Wykrota