Data publikacji w serwisie:

UAM uniwersytetem europejskim. EPICUR stał się faktem

Uniwersytet im Adama Mickiewicza stał się uniwersytetem prawdziwie europejskim i wszedł w skład konsorcjum EPICUR zrzeszającego osiem uczelni. Każda ze zwycięskich 12 federacji, które tworzyć będą „uniwersytet europejski”, otrzyma grant w wysokości pięciu milionów EURO. Kwota ta przewidziana jest na wypracowanie modelu infrastruktury nowej uczelni oraz opracowanie wzorcowych rozwiązań prawno-organizacyjnych.

- Idea utworzenia uniwersytetów europejskich rodziła się podczas wspólnych posiedzeń konferencji rektorów uczelni francuskich i niemieckich już co najmniej kilka lat wcześniej, zanim prezydent Francji, Emanuel Macron, ogłosił ją 26 września 2017. W wygłoszonym na paryskiej Sorbonie przemówieniu wezwał do zawiązania do 2024 dwudziestu federacji tworzących „uniwersytety europejskie” – mówi prof. Rafał Witkowski.

Po długiej i wnikliwej analizie Rektor UAM, prof. Andrzej Lesicki, podjął decyzję o przystąpieniu do tworzącego się konsorcjum, w skład którego weszły uczelnie z Strasbourga, Freiburga, Amsterdamu, Karlsruhe, Wiednia, Salonik, Mulhouse oraz UAM.

Jak już pisaliśmy na łamach "Życia Uniwersyteckiego" w ostatnim dniu lutego 2019 został złożony wniosek grantowy, przygotowywany intensywnie w ciągu kilku poprzedzających miesięcy, a samo konsorcjum przyjęło nazwę EPICUR (European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions). Teraz możemy mówić i pisać o sukcesie.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

fot. Schröder Université