Data publikacji w serwisie:

UAM wśród pięciu uczelni o największej sile marki w mediach

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znalazł się wśród pięciu uczelni o największej sile marki w mediach. W rankingu Press Top Marka UAM uplasował się na czwartym miejscu, za UW, UJ i SGH, wyprzedzając Politechnikę Warszawską.

Top Marka jest badaniem dotyczącym postrzegania marek w mediach. Press - Service Monitoring Mediów bierze pod uwagę wszystkie informacje redakcyjne ukazujące się w mediach (w pulę badanych informacji nie wchodzą reklamy ani materiały promocyjne), a okres badawczy obejmuje miesiące od czerwca 2019 do końca czerwca 2020.

Badanie dotyczy publikacji, które ukazały się łącznie na łamach prasy, w portalach internetowych oraz w social media. Medialność jest oceniana na bazie wskaźnika Impact – pozwalającego określić liczbę odbiorców, która mogła zetknąć się z przekazem na temat marki. Impact bazuje zarówno na podstawowych danych o zasięgu (nakład w przypadku prasy, liczba unikalnych użytkowników portali internetowych, liczba obserwujących na portalach społecznościowych), jak i na informacjach o zwyczajach czytelniczych, pozwalających ocenić realne dotarcie konkretnej publikacji do odbiorcy. Premiuje obecność w mediach o dobrym dotarciu do odbiorcy, a nie liczne wzmianki w mediach o znikomym zasięgu, które nie budują siły marki. Dodatkowo uwzględniono wskaźnik sentymentu – pozytywnie nacechowane wzmianki wpływają dodatnio na ostateczną siłę marki, podczas gdy publikacje negatywne obniżają ostateczny wynik.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu osiągnął wskaźnik Impact w wysokości 195 153 383, natomiast indeks sentymentu 2,61. Liczbę publikacji określono na 143 987. Całkowita siła marki UAM wyniosła 508 514.

W podsumowaniu zestawienia wspomniano, że UAM zasłynął w mediach z prac nad testem immunologicznym na Covid-19 oraz ze skonstruowania diody protonowej. Szeroko komentowany był także wybór pierwszej w historii uczelni kobiety na stanowisko rektora.

Wśród publikacji dotyczących UAM największy procentowo udział miały publikacje w social mediach (80,7%), dalej w internecie (17%), a na końcu w prasie (2,4%).

W zestawieniu publikacji w poszczególnych miesiącach UAM osiągnął ich największą liczbę w marcu 2020 roku, kiedy to jako jedna z pierwszych uczelni zareagował na pandemię. Wspomniano o zawieszeniu zajęć, pomocy dla seniorów, wykładach online “UAMówi” oraz o rozpoczęciu badań nad testem do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2.

Wśród ciekawostek uwzględnionych w przekazach medialnych twórcy rankingu wymienili nadanie planetoidzie nazwy “Poznanuniversity” z okazji 100-lecia uczelni. Wspomniano także, że cztery z pięciu uczelni z zestawienia, w tym UAM, zdobyły nagrody w konkursie MNiSW IDUB.

Jak wskazują twórcy rankingu: “Top Marka to przede wszystkim docenienie i podkreślenie wagi pracy działu PR i komunikacji. Nie bez znaczenia są również działania marketingu, działania sponsoringowe również mają wpływ na końcowy wynik i siłę marki w mediach. Od pracy tych działów zależy, ile i jakie informacje na temat firmy pojawiają się w mediach”.