Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ze Statutem

Senat UAM podczas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 17 kwietnia przyjął nowy Statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – najważniejszy dokument na uczelni.

-To nasza konstytucja. Chciałbym, aby przyjęte w niej rozwiązania służyły naszemu Uniwersytetowi, abyśmy mogli wykorzystywać je dla naszego rozwoju – mówił Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. Podziękował także wszystkim Senatorom za prace i poparcie tego projektu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.

Najistotniejsze zmiany, jakie wprowadza Statut, dotyczą  stworzenia ram dla nowej struktury organizacyjnej Uniwersytetu. Zgodnie z zapisem Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uczelnia ewaluowana będzie według dyscyplin, zatem temu podporządkowana zostanie struktura UAM: szkoły dziedzinowe, a w nich wydziały. Statut porządkuje także sprawy pracownicze i dostosowuje szereg innych zapisów do nowego prawa.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl.

tekst: Biuro Prasowe UAM

fot. Adrian Wykrota