Data publikacji w serwisie:

Uniwersytet na chwilę przed ewaluacją

UAM - pierwszy klasyczny uniwersytet w Polsce ubiegający się o międzynarodową ewaluację instytucjonalną EUA.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wchodzi w nowy etap swojego rozwoju.

1 stycznia 2020 rozpoczniemy realizację ambitnego programu rozwoju uczelni, finansowanego w ramach konkursu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wszystkie nasze wysiłki skierowane są na intensyfikację badań naukowych, podniesienie jakości kształcenia akademickiego oraz zdecydowane zwiększenie umiędzynarodowienia, badań i kształcenia. A wszystko po to, aby istotnie wzmocnić pozycję naszego uniwersytetu w Europie i w świecie.

Jednym z działań, którego celem jest polepszenie rozpoznawalności UAM w środowisku międzynarodowym, jest uzyskanie międzynarodowego „znaku jakości” w postaci rekomendacji renomowanej międzynarodowej organizacji akademickiej. Taką organizacją jest z pewnością Europejskie Stowarzyszenie Uniwersytetów (European University Association, EUA) reprezentujące obecnie ponad 850 uniwersytetów oraz konferencji rektorów z 47 krajów. Wśród członków tego stowarzyszenia znajdują się również wiodące polskie uczelnie oraz Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP). Także nasz uniwersytet jest od wielu lat członkiem tego prestiżowego stowarzyszenia. EUA realizuje liczne europejskie projekty wspierające rozwój szkolnictwa wyższego, dzięki swej aktywności odgrywa kluczową rolę w procesie bolońskim. Jest liczącym się głosem uniwersytetów mającym wpływ na kształtowanie polityki Unii Europejskiej w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Prorektor ds. kształcenia, prof. Beata Mikołajczyk

fot. Adrian Wykrota