Data publikacji w serwisie:

W Ankarze o polskich badaniach w Çatalhöyük

Ambasada RP w Ankarze zorganizowała spotkanie poświęcone polskim badaniom archeologicznym w Turcji, w szczególności naszym badaniom w Çatalhöyük. Uczestniczyli w nim wysocy przedstawiciele tureckiego Ministerstwa Kultury i Turystyki, tureckich muzeów i uniwersytetów. Gospodarzem spotkania był Robert Trzeciak - charge d'affaires Ambasady RP.

Çatalhöyük jest jedną z największych neolitycznych osad w Azji południowo-zachodniej. W 2012 roku został wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest badany od wielu lat przez różne zespoły badawcze. Ekspedycja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. Arkadiusza Marciniaka prowadzi tam prace badawcze nieprzerwanie od 2001 roku.

W latach 2001-2008 projekt był realizowany we współpracy z zespołem Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii PAN prowadzonej przez prof. Lecha Czerniaka. Badania prowadzone w latach 2001-2017 prowadzono w ramach Çatalhöyük Research Project prowadzonego przez prof. Ian Hoddera. W latach 2018-2019 były częścią projektu Muzeum w Konyi pod naukowym kierownictwem Doc. Çiler Çilingiroğlu. Obecnie nasze badania są realizowane w ramach projektu Konya Çatalhöyük Neolitik Kenti, którym kieruje prof. Ali Umut TürkcanAnadolu Üniversitesi z Eskişehir.

Badacze poznańscy prowadzili badania wykopaliskowe w trzech wydzielonych strefach tellu wschodniego: TP (Team Poznań), TPC (Team Poznań Connection) oraz East. Były one ze sobą integralnie połączone i obejmowały badania ostatnich 300 lat funkcjonowania osady w jej schyłkowym stadium istnienia. Ten okres w dziejach osady nie był dotychczas badany, stąd też efekty prac misji poznańskiej mają nowatorski charakter o ogromnym potencjale poznawczym. Doprowadziły do rozpoznania przyczyn i mechanizmów upadku osady. Pozwoliły na poznanie zmian w charakterze bytowania jej mieszkańców w tym okresie oraz procesu ich wyemigrowania na obszary północnej i zachodniej Anatolii.  W ten sposób polskie badania w Çatalhöyük mają fundamentalne znaczenie dla zrozumienia początków procesu tzw. neolityzacji, który oznacza przeniesienie zdobyczy cywilizacji neolitycznej z Anatolii do Europy, w tym także ponad 1500 lat później na teren dzisiejszej Polski. Celem obecnie prowadzonych badań jest poznanie eksploatacji obszaru znajdującego w bezpośrednim sąsiedztwie osady i obejmuje zintegrowane ze sobą badania archeologiczne, geofizyczne, geomorfologiczne oraz nieinwazyjne badania przy wykorzystania dronów.

Wszystkie prace zespołu poznańskiego w Çatalhöyük był autonomiczne z merytorycznego punktu widzenia i finansowane wyłącznie przez środki zdobytych przez zespół. Projekt w kolejnych latach był finansowany z wielu źródeł. Otrzymał dwa duże granty Narodowego Centrum Nauki, był finansowany ze środków Programu Edukacja i Kultura Komisji Europejskiej, a we wczesnym okresie jego trwania także przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cały artykuł na Uniwersyteckie.pl.