Data publikacji w serwisie:

Weterani Powstania Warszawskiego w Historicum

W gmachu Wydziału Historii odbyło się spotkanie, w którym brali udział weterani Powstania Warszawskiego: generał brygady Jan Podhorski i major Janusz Gunderman, przedstawiciele Pierwszej Dywizji Piechoty armii amerykańskiej na czele z szefem sztabu podpułkownikiem Joshuą LaMotte, przedstawiciele cywilnej administracji amerykańskiej: Michael Anderson (Host Nation Director), Scott Brokaw (Host Nation Advisor) oraz studenci i goście.

Było to już trzecie z serii spotkań, jakie od lata tego roku są przygotowywane w ramach współpracy Wydziału Historii oraz Pierwszej Dywizji Piechoty (obecnie 1 ID Forward). Rozpoczął je krótki wykład wprowadzający o uzbrojeniu wojsk powstańczych prof. Bartosza Kruszyńskiego, a następnie głos zabrali gen. J. Podhorski oraz mjr. J. Gunderman, którzy przybliżyli słuchaczom swój udział w walkach w Warszawie w sierpniu i wrześniu 1944 r. oraz powojenne prześladowania w czasach stalinowskich.

Dla wielu amerykańskich żołnierzy rozmowa z dwoma weteranami Powstania Warszawskiego była pierwszą okazją, by zetknąć się z jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w historii Polski okresu II wojny światowej. O jego skali świadczy fakt, że w latach 1941-1945, kiedy USA brały udział w działaniach wojennych, zginęło nieco ponad 290 000 amerykańskich żołnierzy, podczas gdy straty polskie w powstaniu warszawskim obliczane są na około 200 000 ludzi (cywilów i żołnierzy). Blisko dwugodzinne, niekiedy wzruszające, spotkanie poprowadził prof. Rafał Witkowski.

Cały artykuł dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst: Jan Matecki