Data publikacji w serwisie:

Więcej czy mniej technologii na uniwersytecie?

Prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego podczas swojego wystąpienia poprosił zebranych żeby, weszli na stronę menti.com i odpowiedzieli na pytanie czy ustawa 2.0 zmieni uniwersytet na lepsze. Głosy były podzielone.

Mimo panującej w kraju silnej krytyki ustawy uczestnicy konferencji „Uniwersytet XXI wieku: od Humboldta do Uniwersytetu 4.0” nie byli przekonani, że nowe przepisy doprowadzą do tragedii. Prof. Dariusz Jemielniak dalej mówił o udziale technologii w uniwersytetach przyszłości. Jego prelekcja była nowoczesna i niestandardowa.

Wykładowca zwrócił uwagę na kilka trendów, które powodują, że zmiany zachodzące na uczelniach trudno jednoznacznie ocenić. Pojawił się np. trend prekaryzacyjny dążący do tego, żeby praca naukowa podlegała ścisłej kontroli jak w korporacjach. Z jednej strony pomoże on wyznaczać cele produkcyjne i precyzyjnie planować, z drugiej strony taka kultura zarządzania może zniechęcać do pracy na uczelni zdolne osoby, którym zależy na wolności.

Kolejna kwestia to narzędzia technologiczne pozwalające kadrze zarządzającej na skrupulatną ocenę produktywności naukowców. Zagrożeniem jest, że jeśli wszyscy będą ściśle kontrolowani skoncentrują się na celach krótkoterminowych, co bardzo utrudni uzyskanie przełomowych odkryć.

Cały tekst dostępny na Uniwersyteckie.pl

tekst i fot.: Ewa Konarzewska-Michalak