Data publikacji w serwisie:

Młodzi naukowcy z UAM otrzymają stypendia MNiSW

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek wyłonił 200 młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium. Miesięczna wysokość stypendiów to 5.390 zł. Wśród nich znaleźli się badacze z UAM.

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawcówStypendium zostało przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o  jego przyznaniu posiadali status młodego naukowca. Ich miesięczna wartość będzie wynosić 5.390 zł.

Stypendyści z UAM

dr Jakub Adam Niebieszczański - Wydział Archeologii

dr Anna Dyrdał - Wydział Fizyki

dr Kamil Kaźmierski - Wydział Anglistyki

dr Michał Antoszczak - Wydział Chemii

dr Katarzyna Burzyńska - Wydział Anglistyki

dr Rafał Jończyk - Wydział Anglistyki

dr Dawid Rogacz - Wydział Filozoficzny

dr Katarzyna Małgorzata Bronk-Bacon  - Wydział Anglistyki

dr Jakub Nowosad - Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Piotr Andrzej Kuligowski - Wydział Historyczny