Data publikacji w serwisie:

Wybory rektora UAM. Znamy kandydatów

Dwoje kandydatów zamierza ubiegać się o funkcję rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W poniedziałek 9 marca złożyli w Radzie Uczelni wymagane dokumenty.

Wybory odbędą się 8 maja. Zgłoszeni w poniedziałek kandydaci, spełniający wymogi formalne, zostaną następnie przedstawieni Senatowi uczelni, który zbierze się 30 marca. Kandydaci zaprezentują także członkom Rady swoje plany i zamierzenia na najbliższą kadencję.  Pozytywnie zaopiniowane przez senatorów kandydatury Rada Uczelni wskaże komisji wyborczej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Rektor wybrany zostanie przez kolegium elektorów 8 maja.

Chęć kierowania uczelnią od października 2020 roku wyrazili w poniedziałek: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska oraz prorektor kierujący Szkołą Doktorską UAM, prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Chcę stworzyć warunki dla dalszego rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, umocnić pozycję naukową poznańskiej Alma Mater, nie naruszając przy tym jej tradycji ani akademickiego etosu – zapowiada prof. Bogumiła Kaniewska. - Chcę, by rozwój ten odbywał się przy współudziale wszystkich pracowników i studentów, a nie ich kosztem - dodaje.

Prof. Ryszard Naskręcki zamierza, jako rektor zadbać o dobry zrównoważony rozwój Uniwersytetu. – Chcę wykorzystać obecne szanse i możliwości dla podniesienia jego prestiżu oraz podniesienia komfortu pracy badawczej i dydaktycznej, a także warunków studiowania – mówi.

Więcej TUTAJ

Tekst i fot.: Przemysław Stanula, Biuro Prasowe